Nawigacja

amper

amper

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

prąd elektryczny → amper → A

 

Obecna definicja

Prąd elektryczny niezmieniający się, który, płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o przekroju kołowym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 metra od siebie, wywołałby między tymi przewodami siłę 2·10–7 niutona na każdy metr długości

Nowa, proponowana definicja

Amper, oznaczenie A, to jednostka prądu elektrycznego SI. Jest ona definiowana poprzez ustaloną wartość liczbową ładunku elementarnego e, wynoszącą 1.602 176 634∙10‑19, wyrażoną w jednostce C, która jest równa A∙s, gdzie sekunda określona jest poprzez ∆νCs


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry