Nawigacja

Aktualności

07.05.2021Oznaczenia na towarach paczkowanych oraz pomiary towarów paczkowanych głównymi tematami seminariów GUM

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ponad 700 uczestników, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw i pracowników instytucji państwowych, działających w obszarze towarów paczkowanych, wzięło udział w czterech turach seminariów online, zorganizowanych przez Główny Urząd Miar w dniach 20-28 kwietnia.

Tematyka seminariów objęła najistotniejsze zagadnienia związane z ustawą o towarach paczkowanych, a zwłaszcza dotyczące oznaczeń na towarach paczkowanych oraz metrologii towarów paczkowanych. Podczas seminariów informowano też, jak prawidłowo stosować i egzekwować przepisy ustawy Prawo o miarach w zakresie jednostek miar i przyrządów pomiarowych.

Omówiono również zasady umieszczania na opakowaniach towarów paczkowanych stylizowanej litery ℮, która daje wizualną zgodność produktu z wymogami dyrektywy unijnej, dotyczącej towarów paczkowanych. W związku z tym, że częstym błędem popełnianym przez paczkujących jest niewłaściwe odwzorowanie na opakowaniu właśnie znaku „e”, prowadzący seminarium Andrzej Czechowski z Departamentu Nadzoru i Kontroli GUM pokazywał, jak powinien ów znak wyglądać i na które jego elementy należy zwrócić największą uwagę. W części metrologicznej seminariów zwrócono szczególną uwagę na pomiary tary i wyznaczanie ilości rzeczywistej specyficznych towarów paczkowanych, jak np. aerozole, napoje gazowane, lody.

Podczas seminarium wskazywano na konieczność współpracy podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie towarów paczkowanych z instytucjami publicznymi nadzorującymi i kontrolującymi takie towary, co w szczególności ma na celu rzetelne wykonywanie ustawowych obowiązków. Takie działania mają charakter prewencyjny, najważniejszym celem jest bowiem ochrona konsumentów, a więc nas wszystkich. Zdarza się bowiem, że klient znajduje w środku opakowania mniejszą ilość towaru niż ilość nominalna wskazana na opakowaniu.

W ramach wszystkich seminariów przekazano także informacje o nowym przedsięwzięciu przygotowywanym w całej administracji miar, tj. Systemie Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar zwanym „Świteź”, którego realizacja ma zakończyć się w październiku 2021 r. W ramach realizacji tego projektu planowane jest wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego służącego do udostępniania usług publicznych administracji miar oraz wspierającego zarządzanie, przetwarzanie i gromadzenie danych powstających w toku obsługi spraw.

Wspomniano szczególnie o usługach o najwyższym poziomie dojrzałości informatycznej, czyli o rejestrowaniu podmiotów w rejestrze producentów i importerów towarów paczkowanych oraz o monitorowaniu ważności certyfikatów, zapewniających pełną integrację elektroniczną między klientem a urzędem. W pierwszym przypadku aktualne zgłoszenia odbywają się w wersji papierowej w oparciu o dedykowane formularze, a docelowo wszystko będzie można zaktualizować z poziomu przeglądarki internetowej. 

Natomiast w drugim przypadku urzędy administracji miar w ogóle nie realizowały takiej usługi. Klient urzędu, który otrzymał terminowy certyfikat (np. jeżeli przyrząd pomiarowy wymaga ponownej legalizacji), dzięki usłudze zostanie poinformowany o zbliżającym się upływie okresu jego ważności. Usługa umożliwia śledzenie ważności poświadczeń wydanych Usługobiorcy, dzięki czemu może on sprawniej zarządzać poszczególnymi przyrządami pomiarowymi w swoich zasobach.

Link do podstrony projektu ŚWITEŹ - https://www.gum.gov.pl/pl/projekty-eu/switez/2405,SWITEZ.html

do góry