Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

340
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

Zał. Nr 4 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 4 do PL-MI002- 1450CL0001
2015-05-08 2020-02-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 4 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 4 do PL-MI002- 1450CL0001
2015-05-08 2020-02-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-10-06 2020-02-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-10-06 2020-02-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-11-15 2020-02-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-11-15 2020-02-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CQ004 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ004 wyd. 1
2015-12-17 2025-12-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz 2UG G4, 2UG G6 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CQ003 wyd. 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ003 wyd. 2
2016-01-18 2025-12-17 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIX ITALIA srl APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CQ003 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ003 wyd. 1
2015-12-18 2025-12-17 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIX ITALIA srl APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CQ003 issue 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ003 issue 2
2016-01-18 2025-12-17 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIX ITALIA srl APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CQ003 issue 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ003 issue 1
2015-12-18 2025-12-17 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIX ITALIA srl APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CQ0004 issue 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0004 issue 1
2015-12-17 2025-12-16 EC-type Examination Certificate Gas meter 2UG G4, 2UG G6 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1
2015-06-10 2025-06-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 HybridSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CQ0002 edition 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0002 edition 1
2015-06-10 2025-06-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 HybridSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CQ0001 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0001 wyd. 1
2015-08-27 2025-08-26 Certyfikat badania typu WE Przelicznik do gazomierza CMK-03 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CQ0001 Issue 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0001 Issue 1
2015-08-27 2025-08-26 EC-type Examination Certificate Volume conversion device CMK-03 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CP0014 wyd. 4

Więcej/more PL-MI002- 1450CP0014 wyd. 4
2015-12-17 2024-09-29 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G10, UG G16 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CP0014 wyd. 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CP0014 wyd. 3
2015-04-17 2024-09-29 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G10, UG G16 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CP0014 issue 4

Więcej/more PL-MI002- 1450CP0014 issue 4
2015-12-17 2024-09-29 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G10, UG G16 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CP0014 edition 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CP0014 edition 3
2015-04-17 2024-09-29 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G10, UG G16 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CO0012 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0012 wyd. 1
2013-10-17 2023-10-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CO0012 edition 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0012 edition 1
2013-10-17 2023-10-16 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CO0011issue 4

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0011issue 4
2015-12-07 2023-10-16 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G4 SECURE METERS LTD APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CO0011 wyd. 4

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0011 wyd. 4
2015-12-07 2023-10-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G4 SECURE METERS LTD APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CO0011 wyd. 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0011 wyd. 3
2014-12-22 2023-10-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G4 SECURE METERS (UK) LTD APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CO0011 edition 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0011 edition 3
2014-12-22 2023-10-16 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G4 SECURE METERS (UK) LTD APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CO0010

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0010
2013-02-12 2023-02-11 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, G2,5, G4 WOHLGROTH AG APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CO0010

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0010
2013-02-12 2023-02-11 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, G2,5, G4 WOHLGROTH AG APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CO0009

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0009
2013-02-12 2023-02-11 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G4 GEORGE WILSON INDUSTRIES Ltd. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CO0009

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0009
2013-02-12 2023-02-11 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G4 GEORGE WILSON INDUSTRIES Ltd. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

Wybierz Strony

do góry