Nawigacja

Aktualności

16.01.2018Zapraszamy na XIII Konferencję naukowo-techniczną Problems and Progress in Metrology PPM`2018

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Tematyka konferencji obejmuje podstawowe, wspólne dla wszystkich pomiarów, zagadnienia metrologiczne: techniczne, technologiczne, teoretyczne, dydaktyczne oraz organizacyjno - prawne.

Data i miejsce:

Konferencja PPM'2018 odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2018 roku w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku.

 

Najważniejsze wątki tematyczne Konferencji:

 1. Metrologia w przemysłowych procesach produkcyjnych
 2. Metrologia w nowych technologiach
 3. Pomiary w naukach medycznych, biologicznych i chemicznych
 4. Pomiary w badaniach naukowych
 5. Techniki pomiarów dokładnych i wzorcowanie przyrządów pomiarowych
 6. Metrologia jako nauka interdyscyplinarna
 7. Niedokładności pomiarów, przyrządów pomiarowych i systemów pomiarowych
 8. Teoria i praktyka opracowania budżetów niepewności wyników pomiaru
 9. Projektowanie i budowa aparatury pomiarowej
 10. Przetwarzanie sygnałów pomiarowych
 11. Systemy pomiarowe i przyrządy wirtualne
 12. Informatyczne wspomaganie pomiarów
 13. Wzorce wielkości fizycznych
 14. Diagnostyka maszyn elektrycznych i urządzeń pomiarowych
 15. Pomiary w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej
 16. Metrologia wojskowa
 17. Podstawowe zagadnienia teorii pomiaru
 18. Metrologia prawna
 19. Organizacja i akredytacja laboratoriów
 20. Dydaktyka metrologii. Stan obecny i potrzeby

 

Więcej informacji o konferencji: http://ppm.polsl.pl/

Zgłoszenia na konferencję: http://ppm.polsl.pl/zgloszenie

do góry