Nawigacja

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

Autor : Anna Łukaszewska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Nadzór metrologiczny nad wyrobami medycznymi z funkcją pomiarową

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową, bazujących na pomiarach elektrycznych, nieelektrycznych metodami elektrycznymi i magnetycznymi

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową bazującą na pomiarach akustycznych

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową bazującą na pomiarach fotometrycznych i radiometrycznych

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową bazujące na pomiarach masy i ciśnienia

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową bazujące na reakcjach chemicznych

 

Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w obszarze badań wyrobów do spożycia przez ludzi - w tym żywności

Przygotowanie / produkcja jednorodnych i stabilnych obiektów badań biegłości

do góry