Nawigacja

Energia i ochrona środowiska

Energia i ochrona środowiska

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Pomiary środowiskowe

Kontrola Temperatury

Certyfikowane Materiały Odniesienia dla ochrony środowiska

Monitorowanie Jakości Powietrza

Pole magnetyczne

Generowanie wzorcowego pola magnetycznego

 • Cewki Helmholtza jako wzorzec pola magnetycznego - projekt, charakteryzacja i wdrożenie
 • NMR Method With Flowing Water as primary standard of magnetic field

Ekranowanie zewnętrznego pola magnetycznego

 • Klatka Helmholtza jako aktywny ekran pola magnetycznego do 10 kHz

Fale elektromagnetyczne wysokich częstotliwości

Fale elektromagnetyczne wysokich częstotliwości

 • Mikser do pomiarów sygnałów o częstotliwości pasma E współpracujący z różnymi odbiornikami RF
 • Powielacze częstotliwości do pasma terahercowego
 • Wzorce częstotliwości pasma T
 • Wzmacniacz mikrofalowy 35 dBm w zakresie od 2 GHz do 8 GHz
 • Powielacz częstotliwości do realizacji fal EM od 50 GHz do 110 GHz
 • Mikser częstotliwości pasma E współpracujący z odbiornikiem 3 GHz
 • Zestawy kalibracyjne połączeń mikrofalowych standardów milimetrowych

Pomiary Energii Elektrycznej

Redefinicja Ampera

 • Analiza porównawcza układów do pomiarów prądów DC poniżej 1 uA

Pomiary mocy i energii prądu stałego 

 • Opracowanie dzielników rezystancyjnych wysokiego napięcia DC.
 • Opracowanie układu dwukanałowego multipleksera do pomiarów rezystancji.

Pomiary AC i impedancji

 • Opracowanie oprogramowania do automatyzacji pomiarów przy zastosowaniu woltomierza AC typ 5790A
 • Opracowanie układu przełącznika pozwalającego na pomiary metodą podstawienia dwóch wzorców impedancji przy użyciu cyfrowego mostka RLC.

Pomiary jakości energii elektrycznej

 • Opracowanie stanowiska do pomiarów parametrów migotania w oświetleniu (fickerów)
 • Pomiary i analiza parametrów jakościowych sieci zasilającej w pomieszczeniach pomiarowych laboratorium L5 oraz opracowanie filtrów eliminujących zakłócenia.

Pomiary parametrów elektrycznych przy wysokich napięciach

 • Opracowanie układu mostka do pomiaru pojemności i tangensa delta przy wysokim napięciu.

Wzorce i dokładne pomiary wielkości elektromagnetycznych

Pierwotny wzorzec prądu przemiennego

 • Pierwotny wzorzec prądu przemiennego

Automatyzacja transferu AC-DC GUM

 • Modernizacja oprogramowania stanowiska do transferu AC/DC

 

do góry