Nawigacja

Oferta dla nauki

Oferta dla nauki

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Współpraca pomiędzy przemysłem, nauką i metrologią stanowi podstawę rozwoju gospodarczego każdego państwa. Główny Urząd Miar, zdając sobie sprawę z istoty takiej kooperacji, podejmuje działania przyczyniające się do ciągłej poprawy jakości oraz zakresu oferowanych usług.

Zapewnienie odpowiedniego, do potrzeb gospodarki, poziomu usług nie byłoby możliwe bez wsparcia środowiska naukowego, dlatego też opracowano tzw. „Ofertę GUM dla Nauki” - propozycję zagadnień badawczych, w ramach których mogą być realizowane prace dyplomowe, wykorzystywane później w metrologii.

GUM oferuje infrastrukturę laboratoryjną, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez np. realizację obowiązkowych praktyk przeddyplomowych w GUM oraz wymianę doświadczeń.

Proponowane zagadnienia badawcze zostały podzielone na obszary tematyczne związane z głównymi kierunkami rozwoju gospodarki:

1. Zaawansowane techniki pomiarowe

2. Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

3. Energia i ochrona środowiska

4. Technologie cyfrowe.

Dodatkowo wskazane zostały tematy w obszarze probiernictwa.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu ze wskazanymi osobami.

do góry