Nawigacja

WELMEC

WELMEC

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Welmec logo: trzy niebieskie paski, z prawej napis WELMEC

Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej - European Cooperation in Legal Metrology

WELMEC e.V. jest organizacją zrzeszającą instytucje odpowiedzialne za koordynację metrologii prawnej w krajach UE, EFTA oraz w krajach stowarzyszonych i kandydujących do UE. Celem WELMEC e.V. zarejestrowanego w marcu 2020 r. na bazie poprzedniej organizacji WELMEC, jest stworzenie zharmonizowanego oraz spójnego podejścia do metrologii prawnej w Europie.

GUM podpisał Memorandum of Understanding w listopadzie 2019 r., stając się jedną z instytucji założycielskich. Na forum WELMEC e.V. Polskę reprezentuje Prezes Głównego Urzędu Miar, w pracach organizacji biorą udział pracownicy GUM.

Na mocy oświadczenia Komisji Europejskiej z 2004 r., WELMEC e.V. uznawany jest przez Komisję za wyraziciela opinii władz metrologicznych krajów członkowskich. Ponadto, WELMEC e.V. pełni rolę opiniodawczą oraz współpracuje w procesie harmonizacji norm europejskich oraz zaleceń Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML). Do organów funkcjonujących w strukturach WELMEC e.V. należą: Komitet WELMEC, Rada Wykonawcza, Sekretariat oraz grupy robocze.

Strona www

do góry