Nawigacja

EURAMET

EURAMET

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

EURAMET e.V. jest europejską Regionalną Organizacją Metrologiczną, działającą w dziedzinie tzw. metrologii naukowej i przemysłowej. Powstał w 2007 r. z EUROMET-u – Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Wzorców Jednostek Miar. Inauguracja działania nowej organizacji odbyła się 11 stycznia 2007 r. w Berlinie. Obecnie (stan na marzec 2018 r.) w skład EURAMET-u wchodzi 37 państw członkowskich oraz Komisja Europejska. 

nowe logo EURAMET

EURAMET koordynuje współpracę Krajowych Instytucji Metrologicznych (NMI) w Europie w takich obszarach, jak: badania w dziedzinie metrologii, spójność pomiarowa z jednostkami SI, międzynarodowe uznanie państwowych wzorców pomiarowych i związanych z nimi możliwości wzorcowania i pomiarów (CMC) deklarowanych przez członków organizacji oraz transfer wiedzy i wymiana doświadczeń.

EURAMET jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację europejskich programów badawczych, współfinansowanych przez Unię Europejską, czyli Europejskiego Programu Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie Metrologii (EMRP) i Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii (EMPIR), które mają na celu wzmocnienie współpracy europejskich instytucji metrologicznych z instytucjami naukowymi i przemysłem, w ramach wspólnych projektów badawczych.

EURAMET koordynuje też powstanie Europejskich Sieci Metrologicznych, nowego projektu mającego na celu zrównoważony rozwój europejskiej metrologii. ESM mają w założeniu stanowić zrzeszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych oraz Instytutów Desygnowanych z różnych krajów członkowskich EURAMET, prowadzących badania z różnych dziedzin w ramach sieci.

Przedstawicielem Polski w EURAMET, a zarazem członkiem tej organizacji jest Główny Urząd Miar jako NMI. Członkami stowarzyszonymi są dwie Instytucje Desygnowane: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (INTiBS) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

Przedstawiciele GUM działają we wszystkich 12 Komitetach EURAMET (w 10 komitetach technicznych i 2 ogólnometrologicznych), a także w 16 Podkomitetach, biorąc udział w pracach badawczych, porównaniach wzorców pomiarowych, zapewnieniu spójności pomiarowej oraz w transferze wiedzy. Dzięki aktywnemu udziałowi w pracach komitetów, przedstawiciele urzędu mają wpływ na wypracowanie wspólnego stanowiska, co do działalności komitetów, procedur prowadzenia porównań, a także co do metod realizacji postanowień CIPM MRA. Coroczne spotkania członków komitetu dają możliwość zapoznania się z nowymi teoriami i rozwiązaniami w dziedzinie wzorców i metod pomiarowych; są także okazją do przedstawienia osiągnięć i prac prowadzonych w GUM.

Strona internetowa: www.euramet.org/

do góry