Nawigacja

Udział w wydarzeniach krajowych

GUM na konferencji Tempmeko 2016

Autor : Główny Urząd Miar
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Od 26 czerwca do 1 lipca w Zakopanem odbywało się sympozjum Tempmeko 2016. Jest to jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji naukowych, której tematyka obejmuje zagadnienia pomiarów temperatury w badaniach naukowych i w przemyśle.

Uczestnikami są przedstawiciele międzynarodowej społeczności naukowej, w szczególności metrolodzy, producenci sprzętu pomiarowego, inżynierowie i studenci zajmujący się pomiarami temperatury. Podczas tegorocznej konferencji omawiano m.in. rozwój kluczowych obszarów związanych z pomiarami temperatury, czyli: termodynamiczne metody pomiaru temperatury, nowe punkty stałe, badania właściwości termofizycznych materiałów, pomiary termiczne w różnych dziedzinach przemysłu, medycyny, nanotechnologii i meteorologii.

W otwarciu sympozjum wziął udział Prezes GUM p. Włodzimierz Lewandowski, natomiast przedstawiciele Laboratorium Temperatury i Laboratorium Wilgotności z Zakładu Fizykochemii GUM przygotowali specjalne prezentacje na sesje plakatowe:

„Dodatkowy system sterowania wilgotnością względną w temperaturze powietrza poniżej 0 °C.” Autorzy: Rafał Jarosz, Martyna Zagożdżon

„Metoda drutowa w punkcie topnienia złota – pomiary, badanie odtwarzalności i walidacja”

Autorzy: Marek Kozicki, Stefan Wiśniewski, Barbara Wiśniewska

„Porównania państwowych wzorców temperatury w zakresie od 83 K do 273 K utrzymywanych w GUM i INTiBS”

Autorzy: A. Szmyrka‐Grzebyk, A. Grykałowska, B. Kołodziej, A. Kowal, H. Manuszkiewicz, (INTiBS), E. Grudniewicz, M. Kozicki, A. Wełna (GUM)

Na sympozjum zaprezentowano kilka projektów w ramach programów EMRP i EMPIR:

- Zwiększanie efektywności procesów produkcyjnych poprzez udoskonalanie pomiarów temperatury (14IND04 EMPRESS);

- Wdrażanie nowej definicji kelwina (SIB01 InK);

- Metrologia materiałów ochrony termicznej (SIB52 THERMO), która stworzy ramy dla pomiaru przewodności cieplnej;

- Metrologia w służbie obserwacji Ziemi i klimatu (ENV53 MetEOC2) - powiązanie narzędzi, metod i infrastruktury, w celu uwiarygodnienia pomiarów zmian klimatycznych.

Sympozjum TEMPMEKO odbywa się co trzy lata pod auspicjami IMEKO – Międzynarodowej Federacji Pomiarowej, która grupuje pozarządowe organizacje metrologiczne z całego świata. Tegoroczna konferencja odbyła się dzięki dużemu zaangażowaniu prof. nadzw. dr hab. Anny Szmyrki-Grzebyk, reprezentującej organizatora ze strony polskiej - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

 

zdjęcia: pracownicy GUM i magicznypixel.pl.

do góry