Nawigacja

Porozumienia

Porozumienia

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

05.09.2022 ► Podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy pomiędzy GUM a Instytutem Ekspertyz Sądowych

Wspólne działania pozwolą na realizację prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych. Czytaj więcej...

02.09.2022 ► Zawarcie porozumienia między Głównym Urzędem Miar a Politechniką Krakowską

Porozumienia zawarte między GUM a Politechniką Krakowską dotyczą dwóch projektów, które zostały wybrane spośród 83 wniosków, nadesłanych do konkursu Polska Metrologia. Czytaj więcej...

26.08.2022 ► Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej GUM i Sieci Badawczej Łukasiewicz

Wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym pozwolą na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Czytaj więcej...

17.08.2022 ► GUM podpisał umowę z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego

Uczelnia otrzymała środki od Ministra Edukacji i Nauki w programie Polska Metrologia i rozpoczyna współpracę z GUM. Czytaj więcej...

20.07.2022 ► Podpisanie umowy o współpracy GUM z Politechniką Warszawską w ramach programu Polska Metrologia

GUM podpisał umowę o współpracy z Politechniką Warszawską w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki, Polska Metrologia. Czytaj więcej...

19.07.2022 ► Podpisanie umowy o współpracy GUM z Politechniką Poznańską w ramach programu Polska Metrologia

GUM podpisał umowę o współpracy z Politechniką Poznańską w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki, Polska Metrologia. Czytaj więcej...

06.07.2022 ► Porozumienie Głównego Urzędu Miar z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Celem współpracy jest podniesienie skuteczności i efektywności działań ustawowych obydwu instytucji w obszarze tachografów. Czytaj więcej...

03.06.2022 ► Porozumienie Głównego Urzędu Miar z Centralnym Wojskowym Ośrodkiem Metrologii

Współpraca dotyczy usług wzorcowania przyrządów pomiarowych, usług szkoleniowych i porównań międzylaboratoryjnych. Czytaj więcej...

21.01.2022 ► Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar we Wrocławiu a Politechniką Wrocławską

Więcej informacji na stronie OUM we Wrocławiu...

16.11.2021 ► Główny Urząd Miar podpisał umowę o współpracy z PWSZ w Raciborzu

Główny Urząd Miar może pochwalić się kolejną umową o współpracy. Tym razem partnerem urzędu została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Raciborzu. Czytaj więcej...

19.10.2021 ► Porozumienie o współpracy pomiędzy GUM a OPI – PIB

Z satysfakcją dzielimy się relacją z podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar (GUM) a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym (OPI – PIB). Czytaj więcej...

28.09.2021 ► Współpraca naukowa pomiędzy GUM a Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Główny Urząd Miar oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk podejmą działania mające na celu wsparcie innowacji i postępu technologicznego w Polsce, w tym rozwoju badań naukowych w obszarze metrologii elektrycznej. Czytaj więcej...

22.09.2021 ► Porozumienie o współpracy pomiędzy GUM a GITD podpisane!

Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Jacek Semaniak oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur podpisali porozumienie o współpracy w obszarze efektywniejszego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów socjalnych w sektorze transportu drogowego, podnoszących poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Czytaj więcej...

17.09.2021 ► 16 września podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar i Uniwersytetem Gdańskim

Porozumienie podpisali Prezes Głównego Urzędu Miar prof. dr hab. Jacek Semaniak i Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Piotr Stepnowski.
Czytaj więcej...

5.07.2021 ► Główny Urząd Miar rozpoczął współpracę z Politechniką Białostocką

Główny Urząd Miar podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką. Pozwoli ono na inicjowanie i realizowanie wspólnych działań w obszarze metrologii i technik pomiarowych, między innymi monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska, w szczególności zanieczyszczeń powietrza. Czytaj więcej...

21.06.2021 ► Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy GUM a Targami Kielce

W Kielcach podpisano umowę o współpracy między Głównym Urzędem Miar a Targami Kielce. Po wybudowaniu Świętokrzyskiego Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, obie instytucje będą pomagać w rozwoju Kielc i regionu. Czytaj więcej...

11.06.2021 ► Podpisanie porozumienia o współpracy Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu i Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Przedstawiciele Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu wyrazili chęć rozwijania współpracy i wymiany informacji nad przestrzeganiem przepisów ustawy – Prawo o miarach, o towarach paczkowanych oraz w obszarze nadzoru rynku na terenie Województwa Opolskiego. Czytaj więcej...

16.02.2021 ► Podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

16 lutego przedstawiciele Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Warszawskiej podpisali porozumienie o współpracy w obszarze rozwoju technik pomiarowych i technologii związanych z metrologią długości oraz metrologią czasu i częstotliwości, w tym współpracę przy projektach badawczo-rozwojowych. Czytaj więcej...

28.01.2021 ► Główny Urząd Miar nawiązał współpracę z Uniwersytetem Morskim w Gdyni

Prezes Głównego Urzędu Miar - prof. dr hab. Jacek Semaniak zawarł z Rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adamem Weintritem Porozumienie o współpracy. Czytaj więcej...

13.11.2020 ► Podpisanie porozumienia o współpracy Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku

13 listopada 2020 r. doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Okręgowym Urzędem Miar w Białymstoku. Dokument podpisany przez Rektora UwB prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego, sygnowali: prof. dr hab. Joanna Karpińska - dziekan Wydziału Chemii UwB oraz p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku Mirosław Wnorowski. Czytaj więcej...

15.10.2020 ► Podpisano porozumienie o współpracy Głównego Urzędu Miar z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Wrocławską

Prezes Głównego Urzędu Miar zawarł dwa porozumienia z rektorami uczelni wyższych: Porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską oraz Porozumienie o współpracy z Politechniką Wrocławską. Czytaj więcej...

28.09.2020 ► Podpisano porozumienie o współpracy Głównego Urzędu Miar z Politechniką Warszawską

28.09.2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Prezesem Głównego Urzędu Miar dr hab. inż. Radosławem Wiśniewskim a Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofem Zarembą. Czytaj więcej...

21.08.2020 ► Umowa intencyjna o współpracy Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Umowę intencyjną o współpracy podpisali, w obecności Prezesa GUM dr hab. inż Radosława Wiśniewskiego, dr Agata Wądołowska, prorektor ds. Studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach oraz Mirosław Wnorowski p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku. Czytaj więcej...

30.06.2020 ► Podpisanie umowy intencyjnej pomiędzy Politechniką Białostocką i OUM w Białymstoku

Porozumienie, które zostało zawarte 30 czerwca 2020 r., zakłada kształcenie specjalistów, wspólne badania i granty oraz umożliwianie studentom praktyk zawodowych. Czytaj więcej...

19.06.2020 ► Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy a 2. Wojskowym Ośrodkiem Metrologii

19 czerwca 2020 r. zawarto porozumienie o współpracy badawczej oraz wspólnych działaniach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy metrologicznej pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy a 2. Wojskowym Ośrodkiem Metrologii. Czytaj więcej...

24.02.2020 ► Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar we Wrocławiu a Wojskowym Ośrodkiem Metrologii w Oleśnicy

W dniu 24 lutego 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy badawczej oraz podejmowaniu wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie metrologii pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar we Wrocławiu a Wojskowym Ośrodkiem Metrologii w Oleśnicy (3. WOM). Czytaj więcej...

16.01.2020 ► Współpraca OUM w Bydgoszczy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A.

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy będzie współpracować z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. w zakresie działalności metrologicznej. Czytaj więcej...

04.12.2019 ► Główny Urząd Miar i Instytut Łączności zawarli porozumienie o współpracy

Porozumienie podpisali w dn. 4.12.2019 r. Prezes GUM dr hab. inż. Radosław Wiśniewski i Dyrektor Instytutu Łączności dr inż. Jerzy Żurek. Czytaj więcej...

12.11.2019 ► Porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Gdańsku a Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

12 listopada 2019 roku umowę o współpracy naukowo-badawczej podpisali Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prof. Roman Śmierzchalski oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku Tomasz Michalik. Czytaj więcej...

24.09.2019 ► Umowa o współpracy pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Ze strony UTP pod dokumentem podpisał się prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – prorektor ds. współpracy z otoczeniem, natomiast OUM w Bydgoszczy reprezentowany był przez dyrektora urzędu – Pana Ireneusza Dawidowicza. Czytaj więcej...

5.04.2019 ► Porozumienie o współpracy pomiędzy GUM, PKN i PCA

5 kwietnia 2019 r. w siedzibie PKN zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Komitetem Normalizacji, Polskim Centrum Akredytacji i Głównym Urzędem Miar. Czytaj więcej...

29.06.2018 ► GUM i AGH podpisały umowę o współpracy

29 czerwca 2018 r. zawarto umowę ramową o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.
Więcej informacji...

15.12.2017 ►Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy GUM i PCA

15 grudnia br., w siedzibie GUM Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji p. Lucyna Olborska oraz Prezes Głównego Urzędu Miar dr inż. Włodzimierz Lewandowski podpisali porozumienie dotyczące współpracy obu instytucji. Czytaj więcej na ten temat...

21.09.2017 ► GUM podpisał porozumienia intencyjne z kieleckimi uczelniami

21 września 2017 r. Prezes GUM, w obecności władz Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego oraz władz regionu świętokrzyskiego, podpisał dwie umowy intencyjne o współpracy. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego w obecności władz regionu: Pani Agaty Wojtyszek, Wojewody Świętokrzyskiej oraz Andrzeja Lubawskiego, Prezydenta Kielc. Więcej informacji...

12.06.2017 ► Umowa intencyjna pomiędzy GUM a Politechniką Białostocką

12 czerwca 2017 r. podpisano umowę intencyjną pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Politechniką Białostocką. Umowa dotyczy usług badawczych oraz wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy elektrycznej i elektronicznej, w szczególności w obszarze metrologii naukowej i przemysłowej.

Politechnika Białostocka zobowiązała się do świadczenia usług w zakresie prac naukowo-badawczych i opracowań technicznych dla GUM, w tym udostępniania zasobów laboratoriów badawczych. Współpraca przewiduje też bieżące konsultacje i doradztwo naukowo-techniczne w zakresie elektrotechniki i elektroniki oraz inicjowanie wspólnych działań promocyjnych i przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

Główny Urząd Miar będzie zapraszać studentów PB na zawodowe praktyki studenckie, a także oferuje im oraz pracownikom Politechniki pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, powstałych w trakcie badań naukowych. Umowę podpisali Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski i Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Roman Kaczyński prof. nzw.

1.06.2017 ► GUM nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji

1 czerwca 2017 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

W imieniu GUM porozumienie podpisał dr inż. Włodzimierz Lewandowski - Prezes GUM, natomiast w imieniu SITK RP podpisy złożyli: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej i Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia.

Mając na uwadze wyzwania, jakie istnieją w dziedzinie pomiarów, obie strony zadeklarowały chęć wymiany wiedzy i doświadczeń, którymi dysponują oraz współpracę w działaniach proinnowacyjnych, służących rozwojowi gospodarki.  

Współpraca realizowana będzie w szczególności poprzez: podejmowanie prac metrologicznych, organizację konferencji i spotkań, seminariów, udział we wspólnych projektach i przedsięwzięciach naukowo-badawczych, współpracę dydaktyczną, wzajemną pomoc i aktywne wsparcie prac rozwojowych, wzajemną rekomendację oraz realizację przedsięwzięć związanych z transferem technologii, komercjalizacją prac rozwojowych i wsparciem innowacji, a także wymianę wiedzy w zakresie regulacji prawnych – opinii, uwag, a także konsultacji merytorycznych, w tym regulacji dotyczących rynku przyrządów pomiarowych.

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi przy stole i podpisuje dokumenty.

22.03.2017 ► GUM zawarł dwa porozumienia o współpracy

22 marca 2017 r. podpisano porozumienie z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym, a od 24 marca obowiązuje Porozumienie o Współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Naczelną Organizacją Techniczną.

Celem porozumienia pomiędzy GUM a Instytutem Łączności jest osiągnięcie unikalnych wyników prac badawczych i rozwojowych dotyczących wzorców czasu i częstotliwości, przy wykorzystaniu potencjału badawczego obu stron. Będą one wspierać badania, rozwój i zastosowania wzorców czasu i częstotliwości, w tym optycznych wzorców częstotliwości oraz zdalnych metod transferu czasu i częstotliwości. W szczególności wspierane będą prace związane z transferem czasu metodą dwudrogową i światłowodową.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa GUM, dr. inż. Włodzimierza Lewandowskiego i Dyrektora Instytutu Łączności - PIB dr. inż. Jerzego Żurka.

Współpraca pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Naczelną Organizacją Techniczną realizowana będzie w szczególności poprzez: podejmowanie prac metrologicznych, organizację konferencji, seminariów i innych spotkań, a także udział we wspólnych projektach i przedsięwzięciach naukowo-badawczych. Porozumienie obejmuje również współpracę dydaktyczną, wzajemną pomoc i aktywne wsparcie prac rozwojowych i innowacyjnych oraz realizację przedsięwzięć związanych z transferem technologii. Przedstawiciele obu instytucji liczą również na wymianę wiedzy w zakresie regulacji prawnych – opinii, uwag, a także konsultacji merytorycznych, w tym dotyczących regulacji rynku w aspekcie pomiarów.

W imieniu stron porozumienie podpisali: Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski i Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Ewa Mańkiewicz-Cudny.

22.09.2015 ► Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

 W ramach współpracy obie strony zobowiązały się m.in. do:

a) podejmowania inicjatyw dotyczących tworzenia nowych państwowych wzorców jednostek miar,

b) współpracy w opracowaniu nowych lub doskonaleniu istniejących metod pomiarowych, związanych z systemem spójności pomiarowej,

c) podejmowania wspólnych inicjatyw dotyczących działań w zakresie potwierdzania kompetencji laboratoriów wzorcujących, a w tym organizowania porówna11 międzylaboratoryjnych,

d) udzielania wzajemnej pomocy w analizowaniu wybranych problemów pomiarowych, w tym analizowanie i konsultowanie dokumentów prawnych i technicznych,

e) podejmowania wspólnych inicjatyw popularyzujących wybrane zagadnienia metrologiczne.

Oto pełna treść porozumienia.

23.09.2014 ► GUM i Politechnika Krakowska rozpoczęły oficjalną współpracę

23 września, w sali konferencyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, podczas warsztatów pt. „Europejskie programy metrologiczne: EMRP i EMPIR – szanse dla polskiej metrologii” zawarto umowę ramową o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Politechniką Krakowską. Umowa dotyczy współpracy w dziedzinie transferu wiedzy, dydaktyki i realizacji projektów badawczo-rozwojowych z zakresu metrologii. Jako pierwsze w realizacji umowy będą uczestniczyć Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej z Wydziału Mechanicznego PK i Zakład Długości i Kąta GUM. Umowę podpisali Prezes GUM Janina Maria Popowska i Rektor Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Aktualnie Główny Urząd Miar realizuje 12 umów lub porozumień z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Podpisanie porozumienia - stoją cztery osoby: przedstawiciele Politechniki Krakowskiej i kierownictwa Głównego Urzędu Miar

Warsztaty, które były wspólną inicjatywą Politechniki Krakowskiej i GUM, zostały poświęcone zagadnieniom dotyczącym współpracy naukowej w dziedzinie metrologii, realizowanej w ramach europejskich programów badawczych, koordynowanych przez EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych). Podczas warsztatów omówiono rezultaty dotychczasowego uczestnictwa Polski w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w Dziedzinie Metrologii (EMRP) oraz przekazano aktualne informacje o możliwości i zasadach udziału w nowym programie EMPIR – Europejskim Programie na Rzecz Innowacji i Badań w Dziedzinie Metrologii.

W programie warsztatów znalazło się kilka referatów, których autorami byli pracownicy GUM (kliknięcie na podświetlone tytuły umożliwia obejrzenie przygotowanych prezentacji):

1) Europejski program badań naukowych w dziedzinie metrologii – podsumowanie dotychczasowego udziału Polski, Zbigniew Ramotowski, Dyrektor Zakładu Długości i Kąta, Reprezentant Polski w Komitecie EMRP i EMPIR

2) Europejski program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii – szanse dla polskiej metrologii, Łukasz Litwiniuk, Dyrektor Zakładu Promieniowania i Drgań, Pełnomocnik ds. EMRP w GUM

3) Metrologia wymiarowa dużych odległości, Metrologia wymiarowa dla potrzeb mikro- i nanotechnologii, Grażyna Rudnicka, Kierownik Laboratorium Długości w Zakładzie Długości i Kąta

4) Metrologia wymiarowa w badaniach naukowych, Joanna Przybylska, Kierownik Laboratorium Kąta w Zakładzie Długości i Kąta

5) Metrologia wymiarowa dla zaawansowanych technologii wytwarzania, Anna Kapińska-Kiszko, Kierownik Laboratorium Pomiarów Przemysłowych w Zakładzie Długości i Kąta

6) Kierunki rozwoju metrologii elektrycznej zawarte w mapach drogowych EURAMET, Elżbieta Michniewicz, Dyrektor Zakładu Elektrycznego.

Wygłoszono również referaty przygotowane przez naukowców Politechniki Krakowskiej:

1) Prezentacja Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej - dr inż. Barbara Juras, Kierownik Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

2) Metrologia współrzędnościowa - stan i perspektywy rozwoju w drugiej dekadzie XXI w. - prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

 

20.05.2014 ► Porozumienie o współpracy Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Miar i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

20 maja 2014 r. podczas uroczystych obchodów Światowego Dnia Metrologii i 95-lecia Głównego Urzędu Miar podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Głównym Urzędem Miar i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Porozumienie podpisali Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński, Prezes GUM, Pani Janina Maria Popowska i JM Rektor UW, Pan Marcin Pałys.

Podpisanie porozumienia o współpracy podczas jubileuszu 95-lecia GUM: Troje elegancko ubranych ludzi (dwóch mężczyzn i kobieta) siedzi przy stole i podpisuje dokumenty.

 

Celem porozumienia jest m.in. przygotowanie, w oparciu o współpracę sygnatariuszy, odpowiedzi na potrzeby gospodarki krajowej w zakresie wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia o najwyższej klasie jakości, zapewniających spójność pomiarową z jednostkami miar układu SI dla nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych. Planowane jest podjęcie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie budowy, utrzymywania i modernizacji krajowych wzorców pomiarowych w obszarze chemii i biochemii. Przeczytaj pełną treść porozumienia.30.03.2013 ► Umowa o współpracy GUM z Uniwersytetem Zielonogórskim

30 kwietnia 2013 r. zawarta została umowa o współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego - Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji i Głównego Urzędu Miar.

Powodem zawarcia umowy są nieustannie pojawiające się nowe wyzwania w zakresie metrologii elektrycznej oraz potrzeba ciągłego rozwoju badań naukowych.

Współpraca ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych w zakresie metrologii elektrycznej, wzajemną pomoc przy realizacji prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych, odbywaniu stażu oraz praktyk przez pracowników, studentów i doktorantów w Głównym Urzędzie Miar.

 

24.03.2013 ► Umowa o współpracy naukowej pomiędzy GUM a Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

24 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Wł. Trzebiatowskiego PAN z siedzibą we Wrocławiu a Głównym Urzędem Miar. Umowa jest związana z realizacją projektu zatytułowanego: „Określenie spójności pomiarowej państwowych wzorców jednostki temperatury” i obejmuje wspólny zakres pomiarowy państwowych wzorców temperatury utrzymywanych w dwóch polskich instytucjach.

Zakres wzorca utrzymywanego w Laboratorium Wzorca Temperatury wrocławskiego Instytutu (INTiBS) obejmuje niskie temperatury od 13,8033 K do 273,16 K, natomiast zakres wzorca utrzymywanego w Laboratorium Temperatury Zakładu Fizykochemii GUM wynosi od -189,3442 °C do 961,78 °C (83,8058 K do 1234,93 K). W trzech potrójnych punktach stałych - argonu (-189,3442 °C), rtęci (-38,8344 °C) i wody (0,01 °C), definicyjnych punktach Międzynarodowej Skali Temperatury z 1990 r., wzorce te pokrywają się. Ten wspólny obszar określa zakres realizowanej współpracy naukowej. Jej początki sięgają pierwszej połowy lat 80. poprzedniego stulecia. Wymieniano wówczas doświadczenia dotyczące punktu potrójnego argonu realizowanego z zastosowaniem miniaturowych czujników „capsule type” SPRT, prowadzono wzajemne konsultacje i spotkania. W 2003 r. i 2007 r. nastąpiła wymiana listów intencyjnych Kierownictwa GUM i INTiBS o współpracy pomiędzy instytucjami. Stopniowo przerodziła się ona w regularne porównania w zakresie ww. trzech punktów stałych, ustalanie równoważności wzorców, współpracę w ramach Komitetu Technicznego TC-T EURAMET, wspólną realizację projektu, w ramach Europejskiego Programu Badań Naukowych w Metrologii, JRP ENV07 METEOMET „Metrology for pressure, temperature, humidity and airspeed in the atmosphere”, a także inne przedsięwzięcia dotyczące doskonalenia utrzymywanych wzorców i stanowisk pomiarowych. Prowadzona bieżąca współpraca oparta o wymianę informacji technicznych, wspólne omawianie problemów z zakresu realizacji skali temperatury, wizyty studyjne, wpływa korzystnie na rozwój i doskonalenie zarówno części technicznej, jak i systemu zarządzania laboratoriów.

Wyniki wspólnie realizowanych prac prezentowane są na konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

1.03.2013 ► Porozumienie o współpracy Głównego Urzędu Miar i Instytutu Geodezji i Kartografii

1 marca 2013 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy Głównego Urzędu Miar i Instytutu Geodezji i Kartografii.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie:

  • podejmowania wspólnych projektów prac rozwojowych dotyczących budowy, utrzymywania i modernizacji państwowych wzorców jednostek miar;
  • wspierania przez Główny Urząd Miar działań Instytutu Geodezji i Kartografii zmierzających do uzyskania statusu Jednostki Notyfikowanej w dziedzinie metrologii grawimetrycznej;
  • opracowania nowych lub doskonalenia istniejących metod pomiarowych, związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar;
  • wzajemnego udostępniania infrastruktury pomiarowej stosowanej do badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz prac rozwojowych prowadzonych przez Główny Urząd Miar;
  • umożliwiania wybranym pracownikom Głównego Urzędu Miar realizacji awansu naukowego;
  • opracowywania i zgłaszania wspólnych tematyk badawczych, finansowanych z krajowych lub europejskich funduszy ramowych (EMRP lub EMPiR);
  • udzielania wzajemnej pomocy w analizowaniu wybranych problemów pomiarowych, w tym analizowania i konsultowania dokumentów prawnych i technicznych;
  • podejmowania wspólnych inicjatyw popularyzujących wybrane zagadnienia metrologiczne.

 

21.01.2013 ► Umowa Ramowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską a Głównym Urzędem Miar

21 stycznia 2013 r. została zawarta Umowa Ramowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską a Głównym Urzędem Miar.

Współpraca będzie umożliwiała realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych w zakresie metrologii elektrycznej, współpracę naukową i dydaktyczną, wzajemną pomoc przy realizacji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz odbywanie praktyk studenckich w GUM.

 

24.03.2011 ► Podpisanie porozumienia o współpracy Głównego Urzędu Miar z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym

spotkanie przedstawicieli Głównego Urzędu Miar i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - na sali w GUM siedzi kilkanaście osób.

24 marca 2011 r. w gmachu Głównego Urzędu Miar w Warszawie odbyło się spotkanie Kierownictwa i przedstawicieli Głównego Urzędu Miar z przedstawicielami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Porozumienie podpisano mając na uwadze współczesne oczekiwania nauki, techniki i handlu oraz ochrony zdrowia i życia, jak również konieczność zapewnienia wzajemnej zgodności i określonej dokładności wyników pomiarów przeprowadzanych w Polsce oraz ich zgodności z międzynarodowym systemem miar, jak również prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W imieniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego porozumienie podpisała Dyrektor Instytutu, pani prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, zaś ze strony Głównego Urzędu Miar Prezes GUM, pani Janina Maria Popowska.

do góry