Nawigacja

Światowy System Miar

Światowy System Miar

Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa i działa zgodnie z ustawą  Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568, 1086) oraz innymi aktami prawnymi.

Geneza i fundament systemu miar w Polsce

Instytucje i organizacje metrologiczne

Logo BIPM Bureau International des Poids et Mesures Międzynarodowe Biuro Miar;
nowe logo EURAMET European Association of National Metrology Institutes – Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych;

Logo OIML

Organisation Internationale de Métrologie Légale – Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej;
nowe logo WELMEC e.V. European Cooperation in Legal Metrology - Zarejestrowane Stowarzyszenie Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej (p. wyżej);
NoBOMet - europejska platforma jednostek notyfikowanych w obszarze metrologii prawnej European platform of Notified Bodies working in legal Metrology - Europejska Platforma Jednostek Notyfikowanych w obszarze Metrologii Prawnej.


Regionalne Organizacje Metrologiczne na Świecie

Mapa świata z zaznaczonymi różnymi kolorami Regionalnymi organizacjami metrologicznymi obejmującymi zasięgiem terytorialnym: Azję (kolor czerwony), Europę (kolor niebieski), Amerykę Północną i Południową (różowy), Afrykę (pomarańczowy), Azję Południową i Australię (kolor zielony)

 

do góry