Nawigacja

Wydawnictwa informacyjne

Wydawnictwa informacyjne

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Informatory, broszury, foldery informacyjne i inne...

Vademecum GUM 2022.
Polska administracja miar
i administracja probiercza.

Wzorce pomiarowe

Mini Informator GUM

Miniatura okładki publikacji - u góry logo i tytuł publikacji, po środku zdjęcie z laboratorium. Miniatura okładki mini informatora GUM - na górze logo 100 lat GUM, dalej tytuł "Metrologia - mentorem rozwoju gospodarki". Po środku zdjęcie bardzo małego zwierzęcia - bezkręgowca niesporczaka. Poniżej napis Informator. Cała okładka koloru szarego.

Kampus laboratoriów GUM
broszura

Działalność GUM
lipiec 2018

Działalność badawczo-rozwojowa krajowej instytucji metrologicznej

Miniatura okładki broszury poświęconej Kampusowi: Wizualizacja Kampusu z podświetlonymi budynkami na pierwszym planie. W lewym górnym rogu logo GUM na granatowym tle. Miniatura okładki - na białym tle w środku tytuł, poniżej wykres ze słupkami, w lewym górnym rogu logo GUM. Okładka - Broszura działalność badawczo-rozwojowa krajowej instytucji metrologicznej: na białym tle drzewo, na którym zamiast liści wiszą rozmaite grafiki.

Współpraca z przemysłem
i nauką

Informator GUM

Vademecum GUM
2015

Okładka broszury: po środku zdjęcie z laboratorium pełnego przyrządów pomiarowych, rok 2017, pod zdjęciem tytuł. Miniatura okładki Informatora: po środku globus kuli ziemskiej, z lewej napis GUM i Informator, u góry i na dole granatowe paski. Miniatura okładki Vademecum. Na granatowym tle tytuł, na dole napis GUM, z lewej biały pasek z ikonami symbolizującymi czas, długość, masę, temperaturę i elektryczność.

 

do góry