Nawigacja

Publikacje historyczne

Publikacje historyczne

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zdjęcie grzbietów publikacji GUM: 100 lat GUM, Słownik biograficzny pracowników GUM, Główny Urząd Miar na Elektoralnej.

Czerwona okładka 100 lat GUM, w tle zarys architektoniczny gmachu.

100 lat Głównego Urzędu Miar

Obszerne, wielowątkowe dzieło historyczne, ujawniające cechy eseju literackiego. Publikacja wydana na 100-lecie GUM stanowi znaczące rozszerzenie i uzupełnienie wcześniejszej książki Andrzeja Baranskiego pt. „Główny Urząd Miar na Elektoralnej”. Książka nawiązuje do czasów dawnych, omawiając w skrócie dzieje miar, w tym oczywiście miar na terenach I Rzeczpospolitej. Następnie przechodzi do okresu zaborów, omawiając różnorodność miar stosownych na obszarach dawnej Polski. Kolejnym etapem jest proces ujednolicenia miar w wolnej Polsce okresu II Rzeczpospolitej. Szczególne miejsce w pracy zajmuje opis rozwoju administracji miar w XX wieku i losów najwybitniejszych jej pracowników.

Biała okładka publikacji Słownik biograficzny pracowników GUM, w tle zarys gmachu, na górze nazwiska autorów, na dole tytuł.

Głównym celem opracowania "Słownika biograficznego" było zebranie w jednej publikacji dotychczas opracowanych i rozproszonych biografii oraz podanie, jeszcze nigdzie niepublikowanych, życiorysów zasłużonych zmarłych pracowników GUM.

Drugie, poprawione i uzupelnione wydanie Słownika biograficznego pracowników GUM zawiera, oprócz biogramów zawartych w wydaniu pierwszym, przede wszystkim nowe biogramy osób, które zmarły w ostatnim dziesięcioleciu. Publikacja towarzyszyła obchodom Setnej Rocznicy powstania Głównego Urzędu Miar.

Okładka publikacji Zeszytu Historycznego, prawa część w kolorze białym, lewa część w kolorze brązowym, u góry logo GUM.

Zeszyt Historyczny

Zeszyt Historyczny Głównego Urzędu Miar zawiera zbiór artykułów nawiązujących do przeszłości administracji miar w Polsce i prezentujących sylwetki związanych z nią ludzi. Zeszyt Historyczny został wydany w roku 100-lecia GUM i administracji miar.

Okładka w kolorze brązowego marmumru, po środku tarcza starego zegara. U góry tytuł, po lewej stronie na granatowym tle logo GUM i logo 100 lat.

Podróż przez historię polskiej administracji miar

Publikacja, która dla młodszych czytelników jest swoistym przewodnikiem po historii i teraźniejszości Głównego Urzędu Miar. W oryginalny i ciekawy sposób przybliża najważniejsze wydarzenia z historii metrologii i polskiej administracji miar.Artykuły historyczne

trzy miniatury zajawek artykułów histrycznych. Pod zdjęciami krótkie teksty.

do góry