Nawigacja

Opracowania własne GUM

Opracowania własne GUM

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na szarym tle kremowo-szara okładka. U góry tytuł, na dole stary, biało-czerwony logotyp GUM.

 

"Niepewność pomiarów w teorii i praktyce" jest rodzajem monografii, którą podzielono na cztery części. Pierwsza dotyczy ogólnych zagadnień oceny niepewności pomiaru, zaś pozostałe – oceny niepewności w pomiarach biomedycznych i fizykochemicznych, w pomiarach wielkości elektrycznych i w pomiarach wielkości geometrycznych. Przedstawione w pracy rozdziały mają charakter autonomiczny i są wyrazem doświadczeń zawodowych, posiadanej wiedzy i osobistych zainteresowań ich autorów zagadnieniami, dotyczącymi opracowania danych pomiarowych.

Publikacja ukazała się w 2011 r. 

do góry