Nawigacja

2011

2011

Autor : Główny Urząd Miar
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Numer 4 (vol. 6) / 2011

Okładka nr 4 z 2011 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie budynku GUM zrobione od ulicy Elektoralnej.

Pobierz PDF

Metoda randomizacji błędu systematycznego

Paweł Fotowicz (GUM)

Wykorzystanie liczb losowych do obliczania niepewności pomiaru

Paweł Fotowicz (GUM)

Wykorzystanie komparatora RLC w pomiarach elementów państwowego wzorca jednostki miary pojemności elektrycznej

Adam Ziółek, Maciej Koszarny (GUM)

Komparacja przetworników termicznych AC/DC metodą dwukanałową

Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Kruszyński, Paweł Zawadzki (GUM)

Porównanie wzorców odniesienia temperatury punktu rosy DPG1 i DPG2 w zakresie
+10 °C do +20 °C

Rafał Jarosz (GUM)

Spójność pomiarowa w dziedzinie wilgotności powietrza

Krzysztof Flakiewicz (GUM)

Wytwarzanie i metody pomiarów wzorcowych pól magnetycznych

Katarzyna Falińska (GUM)

Wymagania Unii Europejskiej w zakresie metrologii prawnej

Piotr Nowakowski, Izabela Klich (OUM w Łodzi)

Analiza wyników oraz źródła niepewności przy wzorcowaniu wzorców spektrofotometrycznych

Agnieszka Chrząstek, Justyna Wtorkiewicz

Wzorce odniesienia jednostki objętości gazu ciekłego propan-butan

Paweł Sikorski (OUM w Łodzi)

Dopuszczalne granice niepewności wyznaczania parametrów przepływu przy szeregowym sprawdzaniu wodomierzy

Wiesław Gosk (OUM w Warszawie)

Szacowanie zdolności pomiarowej CMC laboratoriów wzorcujących przepływomierze cieczy i gazów

Wiesław Gosk (OUM w Warszawie)

Zastosowanie oprogramowania LabView przy wzorcowaniu komór klimatycznych

Krzysztof Flakiewicz, Rafał Jarosz, Iwona Wiśniewska (GUM)

Komputeryzacja wzorca podstawowego wilgotności – generatora temperatury punktu rosy

Rafał Jarosz. Krzysztof Flakiewicz (GUM)

50 m komparator interferencyjny

Mariusz Wiśniewski (GUM)

Wzorzec odniesienia GUM jednostki objętości przepływu i strumienia objętości gazu na przykładzie wybranych stanowisk pomiarowych

Jakub Wildner, Arkadiusz Zadworny (GUM)

Sposoby uwzględniania wpływu charakterystyk metrologicznych mierników poziomu dźwięku na niepewność pomiaru wielkości charakteryzujących hałas

Danuta Dobrowolska (GUM)

Stabilność długoterminowa generatorów kwantowych wykorzystywanych w pomiarach długości

Dariusz Czułek, Robert Szumski (GUM)

Determination of phase correction for interferometrically measured gauge blocks based on 3D surface roughness analysis

Zbigniew Ramotowski, Leszek Salbut (GUM)

Numer 3 (vol. 6) / 2011

Okładka nr 3 z 2011 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie kobiety i mężczyzny - przedstawicieli GUM i Czeskiego Instytutu Metrologii.

pobierz PDF

Źródła niepewności przy wzorcowaniu wzorców kreskowych na komparatorze interferencyjnym

Piotr Sosinowski (GUM)

Wzorcowanie mierników indukcji pola magnetycznego

Katarzyna Falińska (GUM)

Konwencja Metryczna a niepewność pomiaru

Paweł Fotowicz (GUM)

Monografia Niepewność pomiarów w teorii i praktyce – streszczenia rozdziałów
Numer 2 (vol. 6) / 2011

Okładka nr 2 z 2011 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie - plakat na Światowy Dzień Metrologii, na którym widzimy probówki i napis "Pomiary chemiczne dla naszego życia, naszej przyszłości".

Pobierz PDF

Maria Skłodowska-Curie, uczona, kobieta, Polka, obywatelka świata

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak (Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
Historia odkrycia promieniotwórczości

Ewa Kaczorowska, Adrian Bożydar Knyziak (GUM)

Pomiary przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów metodą podstawową

Joanna Dumańska-Kulpa, Izabela Grzybowska (GUM)

Gazowe materiały odniesienia: wytwarzanie, zastosowanie, spójność pomiarowa

Dariusz Cieciora, Grzegorz Ochman (GUM)

Chemia w Głównym Urzędzie Miar – wczoraj, dziś i jutro

Agnieszka Zoń, Władysław Kozłowski, Dariusz Cieciora (GUM)

Materiały odniesienia i ich rola w metrologii

Teresa Stachurska (GUM)

Numer 1 (vol. 6) / 2011

Okładka nr 1 z 2011 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie, na którym widocznych jest dwóch mężczyzn w garniturach, jeden z nich trzyma elegancką teczkę. Z tyłu na ekranie widać wyświetlony napis: z okazji jubileuszu Profesora Stefana Kubisy.

Pobierz PDF

Streszczenia referatów pracowników GUM na X Sympozjum Niepewność Pomiaru

Paweł Fotowicz, Albin Czubla, Adam Ziółek, Maciej Koszarny, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Kruszyński, Paweł Zawadzki, Piotr Sosinowski (GUM)

Wzorzec odniesienia GUM jednostki miary przepływu i strumienia objętości gazu

Jakub Wildner, Arkadiusz Zadworny (GUM)

Program komputerowy do obliczania niepewności pomiaru metodą Monte Carlo

Dariusz Czułek (GUM)

Omówienie sprawozdania Dyrektora Międzynarodowego Biura Miar z działalności BIPM w roku 2010

Wojciech T. Chyla (GUM)
do góry