Nawigacja

2010

2010

Autor : Główny Urząd Miar
Numer 4 (19) / 2010

Okładka nr 4 z 2010 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie uczestników konferencji w sali konferencyjnej GUM.

Pobierz PDF

Wzorcowanie spektrofotometrów odbiciowych i kolorymetrów trójchromatycznych

Alicja Zydorowicz, Katarzyna Książek, Sylwia Górnik (GUM)

Chemiczne materiały odniesienia

Henryka Szewczyk (Okręgowy Urząd Miar w Łodzi)

Metody sprawdzania liczników energii elektrycznej prądu przemiennego i stałego

Mirosław Kaźmierski (Okręgowy Urząd Miar w Łodzi)

Niepewność pomiaru przy kontroli metrologicznej wodomierzy

Paweł Sikorski (Okręgowy Urząd Miar w Łodzi)

Wyznaczanie płaskości płyt pomiarowych oraz prostoliniowości liniałów różnymi metodami

Paweł Zalewski (Okręgowy Urząd Miar w Łodzi)

Nowe kierunki rozwoju stanowisk wzorcowych objętości przepływu wody w aspekcie wymagań dyrektywy MID

Wiesław Gosk (Okręgowy Urząd Miar w Warszawie)

Przedział rozszerzenia jako miara niepewności pomiaru

Paweł Fotowicz (GUM)

Numer 3 (18) / 2010

Okładka nr 3 z 2010 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie: kilkadziesiąt osób siedzi na sali konferencyjnej.

pobierz PDF

Ocena dokładności obliczania niepewności pomiaru metodą Monte Carlo zgodnie z zalecanym algorytmem postępowania

Paweł Fotowicz (GUM)

Alternatywne metodyki obliczania niepewności pomiaru

Paweł Fotowicz (GUM)

Znaczenie wzorców jednostek miar w rozwoju gospodarki

Dobrosława Sochocka (GUM)

Porównania międzylaboratoryjne wzorców wielkości elektrycznych

Edyta Dudek, Jolanta Jursza, Michał Mosiądz, Lidia Snopek (GUM)

Problemy w pomiarach wysokich rezystancji

Edyta Dudek, Michał Mosiądz, Marcin Orzepowski, Lidia Snopek (GUM)

Odtwarzanie jednostki miary indukcyjności z wykorzystaniem komparatora RLC przy częstotliwości 1 kHz

Jolanta Jursza, Maciej Koszarny, Adam Ziółek (GUM)

Porównanie transferu czasu metodą GPS CV i metodą dwukierunkową z zastosowaniem włókien światłowodowych

Albin Czubla, Roman Osmyk, Piotr Szterk (GUM)

Zmodernizowane stanowisko Państwowego Wzorca Jednostki Kąta Płaskiego

Joanna Przybylska (GUM)

Gazowe materiały odniesienia wykonywane metodami dynamicznymi – zakres i metodyka wytwarzania, budżet niepewności

Dariusz Cieciora, Grzegorz Ochman, Magdalena Kowalczyk, Piotr Kolasiński (GUM)

Modernizacja państwowego wzorca jednostki długości poprzez zastosowanie syntezera częstotliwości

Dariusz Czułek, Robert Szumski (GUM)

Odtwarzanie i przekazywanie jednostki kermy w powietrzu dla promieniowania rentgenowskiego

Adrian Bożydar Knyziak, Ewa Kaczorowska

Odtwarzanie i przekazywanie jednostki mocy kermy w powietrzu dla promieniowania gamma

Adrian Bożydar Knyziak, Michał Derlaciński (GUM)

Bilateralne porównania komórek do realizacji punktu potrójnego wody i rtęci w GUM i INTiBS PAN

Anna Szmyrka-Grzebyk, Henryk Manuszkiewicz, Dominik Jancewicz, Aleksandra Kowal (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
Elżbieta Grudniewicz, Władysław Roszkowski (GUM)

Numer 2 (17) / 2010

Okładka nr 2 z 2010 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie - plakat na Światowy Dzień Metrologii. Na niebieskim tle zdjęcie mostu. Na plakacie napis "A bridge to innovation".

Pobierz PDF

Państwowy wzorzec jednostki kąta płaskiego

Katarzyna Nicińska, Joanna Przybylska (GUM)
Obliczenia niepewności pomiaru metodą Monte Carlo w arkuszu kalkulacyjnym

Paweł Fotowicz (GUM)

Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości

Albin Czubla (GUM)

Numer 1 (16) / 2010

Okładka nr 1 z 2011 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie, na którym widać kilka urządzeń elektronicznych tworzących stanowisko pomiarowe.

Pobierz PDF

Wzorcowanie akustycznej aparatury pomiarowej w zakresie częstotliwości infradźwiękowych

Danuta Dobrowolska, Tadeusz Wąsala, Tomasz Zmierczak (GUM)

Wiskozymetryczne materiały odniesienia i wzorcowanie kubków wypływowych

Patrycja Ruśkowska (GUM)

Omówienie raportu Dyrektora Międzynarodowego Biura Miar z działalności BIPM w roku 2009

dr Wojciech Chyla (GUM)

Teoria prawdopodobieństwa warunkowego w metrologii

Paweł Fotowicz (GUM)

Streszczenia referatów pracowników GUM na IX Sympozjum Niepewność Pomiarów 15–19 luty 2010 r.

Paweł Fotowicz, Albin Czubla, Łukasz Czerski, Jan Stępniewski, Katarzyna Falińska, Andrzej Kaźmierczak, Adrian B. Knyziak (GUM)
do góry