Nawigacja

2009

2009

Autor : Główny Urząd Miar
Numer 4 (15) / 2009

Okładka nr 4 z 2009 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie komory w laboratorium fizykochemii.

Pobierz PDF

Wilgotność powietrza i gazów. Pomiary i wzorcowanie

Krzysztof Flakiewicz (GUM)

Badania wpływu ciśnienia statycznego na charakterystyki metrologiczne przyrządów pomiarowych

Tadeusz Wąsala (GUM)

Podejścia związane z wyrażaniem niepewności pomiaru

Paweł Fotowicz (GUM)

Informacja o rozprawie doktorskiej: Analityczna metoda obliczania niepewności pomiaru i jej zastosowanie przy opracowaniu wyników pomiaru małych średnic zewnętrznych laserowym przyrządem skanującym

Paweł Fotowicz (GUM)

Numer 3 (14) / 2009

Okładka nr 3 z 2009 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie: w laboratorium elektryczności, przy zestawie pomiarowym stoi mężczyzna w fartuchu.

pobierz PDF

Wzorce wielkości elektrycznych oparte na zjawiskach kwantowych

Edyta Dudek, Michał Mosiądz, Marcin Orzepowski (GUM)

Odtwarzanie i przekazywanie jednostki mocy kermy w powietrzu dla promieniowania gamma

Ewa Kaczorowska, Michał Derlaciński, Adrian Bożydar Knyziak (GUM)

Historyczne źródła niepewności pomiaru

Paweł Fotowicz (GUM)

Postępy prac przy opracowywaniu nowych dokumentów dotyczących wyrażania niepewności pomiaru

Paweł Fotowicz (GUM)

Wydanie jubileuszowe w 90. rocznicę utworzenia GUM / maj 2009

Okładka nr Wydanie jubileuszowe w 90. rocznicę utworzenia GUM Biuletynu Informacyjnego GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie z grafiką przedstawiającą tablice historycznych nazw GUM, zdjęcie budynku GUM oddzielające daty 1919 i 2009. U góry napis Jubileusz 90-lecia.

Pobierz PDF

Na początku był licznik...

dr Andrzej Barański (emerytowany pracownik GUM)

Pomiary czasu i częstotliwości w Polsce i na świecie w latach 1919–2009

dr Albin Czubla (GUM)

Czterdzieści lat pracy w laboratorium światła i barwy GUM (1965–2005)

Jerzy Pietrzykowski (emerytowany pracownik GUM)

Rozwój pomiarów akustycznych w Głównym Urzędzie Miar

Danuta Dobrowolska (GUM)

Moje lata w Głównym Urzędzie Miar. „40 w 90”

Barbara Piotrowska (emerytowana pracownica GUM)

Wspomnienia i fakty z dziewięćdziesięciu lat historii Laboratorium Gęstości

Elżbieta Lenard, dr Jolanta Wasilewska (GUM)

Moje lata pracy w GUM

Jerzy Mikoszewski (emerytowany pracownik GUM)

Numer 2 (13) / 2009

Okładka nr 2 z 2009 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej plakat na Światowy Dzień Metrologii, zawierający kilka zdjęć przedstawiających scenki z codziennego życia obrazujące zastosowanie pomiarów w życiu codziennym. Hasło to "Pomiary w gospodarce".

Pobierz PDF

Państwowy wzorzec jednostki miary indukcyjności

Jolanta Jursza, Maciej Koszarny (GUM)
Wzorzec jednostki miary kermy promieniowania rentgenowskiego

Ewa Kaczorowska, Adrian Knyziak (GUM)

Wzorzec podstawowy jednostek wielkości drgań mechanicznych

Joanna Kolasa (GUM)

Numer 1 (12) / 2009

Okładka nr 1 z 2009 r. Biuletynu GUM Metrologia. Na okładce u góry biało-czerwone logo GUM, niżej tytuł Metrologia, a pod nim zdjęcie, na którym widać wnętrze laboratorium ze stanowiskiem pomiarowym usytuowanym na drewnianym blacie.

Pobierz PDF

Omówienie raportu Międzynarodowego Biura Miar za rok 2008

dr Wojciech Chyła (GUM)

Państwowy wzorzec jednostki miary pojemności elektrycznej

Robert Rzepakowski (GUM)

Państwowy wzorzec jednostki miary aktywności promieniotwórczej radionuklidów

Tomasz Dziel, dr Ryszard Broda (POLATOM)

Metrologia polska w świetle wyzwań stawianych metrologii europejskiej

Dobrosława Sochocka (GUM)

do góry