Nawigacja

Biuletyn GUM

Biuletyn Metrologia i Probiernictwo

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Biuletyn Głównego Urzędu Miar przedstawia w możliwie obszerny sposób działalność polskiej administracji miar, jak również administracji probierczej. Czytelnicy mogą zapoznać się z dorobkiem laboratoriów pomiarowych GUM, a także dowiedzieć się więcej o zadaniach realizowanych przez terenową administrację miar. W Biuletynie prezentowane są zagadnienia związane z techniką i pomiarami, prawną kontrolą metrologiczną czy dotyczące realizacji międzynarodowych programów naukowo-badawczych. Miej­sce na łamach czasopisma znajduje również przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie metrologii, a także publikowane są wywiady i artykuły popularyzatorsko-historyczne.

Numer 1 (28) / 2022

Okładka Biuletynu Metrologia i probiernictwo nr 2 (27) w 2021

pobierz pdf

Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów

Jacek Puchalski

Badanie mostków termometrycznych przy wykorzystaniu kalibratora RBC

Katarzyna Kur, Emil Burcon, Marek Kozicki, Aleksandra Kowal, Justyna Dobosz, Henryk Manuszkiewicz

Znowelizowane wydanie zalecenia Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 126:2021 dotyczące dowodowych analizatorów wydechu

Piotr Janko

Ultradźwięki w zastosowaniach medycznych – nowe możliwości pomiarowe Zakładu Mechaniki i Akustyki

Danuta Dobrowolska, Katarzyna Falińska

Szkolenie dotyczące niepewności pomiaru w Europejskiej Sieci Metrologicznej MATHMET

Paweł Fotowicz, Jacek Puchalski

100 lat Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

Agnieszka Kałek-Skraburska

do góry