Nawigacja

2021

2021

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Numer 2 (27) / 2021

Okładka Biuletynu Metrologia i probiernictwo nr 2 (27) w 2021

pobierz PDF

Uzgodniona wartość masy międzynarodowego wzorca kilograma

Paweł Fotowicz (GUM)

Jednorodność i stabilność certyfikowanych materiałów odniesienia na przykładzie ciekłego wzorca gęstości

Ewa Malejczyk (GUM)

Cykl porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie wzorcowania analizatorów wydechu organizowanych przez GUM w 2021 roku

Piotr Janko (GUM)

100 lat historii metrologii w Urzędzie Miar w Białymstoku

Robert Pogorzelski (OUM w Białymstoku)

Manometry do opon i systemy TPMS − bezpieczeństwo w transporcie

Wioleta Fabrycka (OUM we Wrocławiu)

Grupa Wyszehradzka urzędów probierczych. Urząd Probierczy w Budapeszcie

Maria Magdalena Ulaczyk (OUP w Warszawie)

Badanie biegłości w laboratoriach chemicznych polskich urzędów probierczych w programie Round Robin

Aleksandra Górkiewicz-Malina, Paweł Kowalówka (OUP w Krakowie)

Państwowy wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej w GUM

Adam Żeberkiewicz, Izabela Cękiel (GUM)

Numer 1 (26) / 2021

Okładka Biuletynu Metrologia i probiernictwo nr 1 (26) w 2021

pobierz PDF

Omówienie Przewodnika JCGM GUM-6:2020 dotyczącego podejścia modelowego przy wyznaczaniu niepewności pomiaru

Paweł Fotowicz (GUM)

Wiedza o rozpuszczalności gazów może uratować życie

Iwona Misztal (OUM w Katowicach)

Wpływ gradientu temperatury na niepewność pomiaru w procesie wzorcowania termometrów szklanych cieczowych i elektrycznych

Helena Bodzek (OUM w Bydgoszczy)

Właściwości magnetyczne wzorców masy w odniesieniu do wymagań zawartych w Zaleceniu Międzynarodowym OIML R 111-1

Honorata Michalska, Katarzyna Kapela (OUM w Bydgoszczy)

Metoda spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej alternatywą dla badań niszczących przy podejmowaniu decyzji o próbie wyrobów ze stopów metali szlachetnych

Aleksandra Górkiewicz-Malina, Paweł Kowalówka (OUP w Krakowie)

Praca Wydziału Nadzoru Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie w dobie pandemii

Jacek Motyka (OUP w Warszawie)

do góry