Nawigacja

2018

2018

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Numer 2 (21) / 2018

Okładka nr 2 z 2018 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce po lewej stronie spis najciekawszych artykułów, po prawej stronie obrazek stanowiący wariację na temat redefinicji jednostek miar.

Pobierz PDF

Realizacja jednostki masy

Jolanta Wasilewska (GUM)

Wzorcowanie analizatorów wydechu za pomocą wytwarzanych in situ wilgotnych wzorców gazowych

Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (GUM)

Wzorcowanie stanowisk z kontrolnymi zbiornikami dzwonowymi w zakresie małych dawek pomiarowych

J. Wildner, A. Zadworny (Główny Urząd Miar), M. Turkowski, M. Szudarek, A. Szczecki (Politechnika Warszawska)

Czynniki wpływające na pomiar pirometrów radiacyjnych

Izabela Obiegło (Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku)

Działalność Głównego Urzędu Miar w dziedzinie akustyki i drgań

Danuta Dobrowolska, Joanna Kolasa (GUM)

Podsumowanie projektu EMRP IND53 LUMINAR Large volume metrology in industry

Mariusz Wiśniewski, Dariusz Czułek, Robert Szumski (GUM)

Pomiary efektywnego współczynnika odbicia generatorów mikrofalowych

Łukasz Usydus (GUM)

Metody pomiaru temperatury termodynamicznej. Redefinicja kelwina

Marek Kozicki (GUM)

Kondensator wzorcowy 10 nF z dielektrykiem ceramicznym

Maciej Koszarny, Jolanta Jursza, Jerzy Szutkowski, Robert Jasiński, Piotr Szterk (GUM)

Główne decyzje 34. posiedzenia Komitetu WELMEC

Aleksandra Lewicka, Marcin Mikiel (GUM)

Przebieg i decyzje podjęte podczas 12. Zgromadzenia Ogólnego EURAMET w Bukareszcie

Marcin Mikiel (GUM)

Dokładnie, czyli jak?

Aleksandra Gadomska (GUM)

Współpraca Okręgowego Urzędu Probierczego z Wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Aleksandra Górkiewicz-Malina (Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie)

Kwantowy wzorzec rezystancji – opis, pomiary, zastosowanie

Adam Żeberkiewicz

Numer 1 (20) / 2018

Okładka nr 1 z 2018 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce po lewej stronie spis najciekawszych artykułów, po prawej stronie zdjęcie metrologiczne.

pobierz PDF

Matrycowe materiały odniesienia dla potrzeb analizy związanej z ochroną środowiska – udział Głównego Urzędu Miar w metrologicznym projekcie badawczym EMPIR 14RPT03 ENVCRM

Agnieszka Zoń, Beata Warzywoda (GUM)

Stężenie pyłów zawieszonych PM10 w Polsce w 2015 roku – porównanie danych z serwisu CAMS programu Copernicus z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Agnieszka Hys, Joanna Dumańska, Krzysztof Tworek (GUM)

Pomiary gęstości

Elżbieta Kowalska (Okręgowy Urząd Miar w Warszawie)

Prawna kontrola metrologiczna liczników energii elektrycznej

Robert Pogorzelski (Urząd Miar w Białymstoku)

Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie doskonalenia systemu nadzoru nad przyrządami pomiarowymi na rzecz ochrony interesu publicznego

Joanna Wiśniewska (Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu)

Terminologia złotnicza i jej znaczenie w praktyce urzędów probierczych

Maria Magdalena Ulaczyk (Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie)

Ustawa Prawo probiercze – refleksje po sześciu latach obowiązywania. Część II

Aleksandra Górkiewicz-Malina (Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie), Maria Magdalena Ulaczyk (Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie)

Pomiary drgań mechanicznych w GUM

Adam Żeberkiewicz, Joanna Kolasa (GUM)

do góry