Nawigacja

2016

2016

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Numer 3-4 (14-15) / 2016

Okładka nr 3-4 z 2016 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty w kształcie szachownicy.

Pobierz PDF

Krajowe porównania międzylaboratoryjne w dziedzinie wzorcowania analizatorów wydechu

Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (GUM)

Nowe metody testowania produktów aerozolowych do zastosowań w radiografii przemysłowej

Witold Rzodkiewicz (GUM)

Testy obliczeniowe dla kas fiskalnych certyfikowanych w GUM

Jacek Puchalski (GUM)

Europejski program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii EMPIR – zasady udziału i nowe możliwości współpracy badawczej

Patrycja Ruśkowska (GUM)

Prawna kontrola metrologiczna beczek metalowych

Aleksander Harasimowicz, Tadeusz Lach (GUM)

Prawna kontrola metrologiczna wag nieautomatycznych elektronicznych

Zdzisław Wąsowicz, Marek Antosiuk, Marek E. Dębowski (Obwodowy Urząd Miar w Białymstoku)

Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne pracowników administracji probierczej

Maria Magdalena Ulaczyk (OUP w Warszawie)

Nieprzerwana ciągłość

dr Andrzej Barański

Numer 2 (13) / 2016

Okładka nr 2 z 2016 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty. Całość sformowana w kształcie szachownicy.

pobierz PDF

Dlaczego zmieniają się definicje jednostek miar?

dr Paweł Fotowicz (GUM)

Wpływ przyjęcia stałej wartości gęstości paliwa na dokładność przedstawianej w odmierzaczach paliw ciekłych objętości w temperaturze bazowej

Stanisław Kowalczyk (GUM)

Nowe pierwotne konduktometryczne materiały odniesienia GUM – wytwarzanie i certyfikacja

Joanna Dumańska, Anna Pietrzak, Władysław Kozłowski (GUM)

Program komputerowy do wzorcowania mostków RLC i wzorców RLC

Anna Orleańczyk-Szymczyk (OUM we Wrocławiu)

Bardzo dobre wyniki GUM w porównaniach międzynarodowych „Pomiary płytek wzorcowych metodą interferencyjną” jako efekt współpracy naukowej z Politechniką Warszawską

Robert Szumski (GUM)

Krajowa światłowodowa sieć dystrybucji wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości i jej znaczenie dla rozwoju metrologii

Albin Czubla (Główny Urząd Miar), Jerzy Nawrocki (Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN), Przemysław Krehlik (Akademia Górniczo-Hutnicza), Artur Binczewski (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), Janusz Pieczerak (Orange Polska S.A.), Michał Zawada, Roman Ciuryło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Eugeniusz Pazderski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Tomasz Olszak (Politechnika Warszawska)

Wzorcowanie precyzyjnych autokolimatorów i enkoderów kątowych z zastosowaniem shearing techniques – efekt prac w ramach wspólnego projektu EMRP SIB58 Angles

Joanna Przybylska, Katarzyna Nicińska (GUM)

10. Zgromadzenie Ogólne EURAMET 2016. Kierunki działań i rozwoju europejskiej Regionalnej Organizacji Metrologicznej

Mariusz Pindel, Marcin Mikiel (GUM)

Reforma systemu certyfikacji Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej

Joanna Sękala (GUM)

Terminologia metrologiczna a powszechny charakter zastosowań metrologii

dr Jerzy Borzymiński (GUM)

Praktyczne wykorzystanie laserów w probiernictwie

Robert Wójtowicz (OUP w Krakowie)

Zastosowania wzorców z dziedziny fizykochemii

Adam Żeberkiewicz (GUM)

Numer 1 (12) / 2016

Okładka nr 1 z 2016 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty na kształcie szachownicy.

Pobierz PDF

Dryf masy materialnych wzorców odniesienia wykorzystywanych do przekazywania jednostki miary masy od wzorca państwowego w GUM

dr Rafał L. Ossowski (GUM)

Realizacja wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego w Głównym Urzędzie Miar

dr Danuta Dobrowolska (GUM)

Wpływ przyspieszenia ziemskiego na pomiar masy przy ocenie zgodności wag nieautomatycznych

Piotr Rymkiewicz (GUM)

Oprogramowanie stosowane w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi podczas legalizacji zbiorników pomiarowych w kształcie cylindra stojącego, wzorcowanych metodą geometryczną

Andrzej Kela (Okręgowy Urząd Miar w Łodzi)

Ocena zgodności naczyń wyszynkowych

Tadeusz Lach, Aleksander Harasimowicz (GUM)

Prawna kontrola metrologiczna przeliczników do gazomierzy

Robert Pogorzelski, Krzysztof Baczewski, Marek E. Dębowski (Obwodowy Urząd Miar w Białymstoku)

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar – międzynarodowy projekt o najdłuższej historii

dr Jerzy Borzymiński (GUM)

Lasery w urzędach probierczych

Beata Wytrykus (OUP w Warszawie)

Stulecie powstania Urzędu Miar i Wag m.st. Warszawy

dr Andrzej Barański

do góry