Nawigacja

2014

2014

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Numer 4 (7) / 2014

Okładka nr 4 z 2014 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty w kształcie szachownicy, po środku mała bombka z napisem Wesołych Świąt.

Pobierz PDF

Od krzywej błędu do menzurandu

dr Paweł Fotowicz (GUM)

Problemy zachowania spójności pomiarowej w chromatografii gazowej

Izabela Łuczak (OUM w Łodzi), prof. dr hab. Ewa Bulska (Uniwersytet Warszawski)

Udoskonalenie metody wzorcowania mierników pola EM o pomiar tzw. strefy stabilnego wskazania

Mariusz Janeczko, dr Albin Czubla (GUM)

Udział Laboratorium Kąta w projekcie EMRP SIB 58 Angles

Katarzyna Nicińska, Joanna Przybylska (GUM)

Projekt EMRP JRP ENV07 Metrologia dla meteorologii zakończony

prof. dr hab. Anna Szmyrka-Grzebyk (INTiBS), Elżbieta Grudniewicz, Andrzej Wełna, Marek Kozicki, Barbara Wiśniewska (GUM), dr Agnieszka Grykałowska, dr Aleksandra Kowal, dr inż. Bartosz Kołodziej (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Wł. Trzebiatowskiego, PAN)

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badania i cechowania artykułów z metali szlachetnych

Marcin Mikiel (GUM)

Udział Głównego Urzędu Miar w Międzynarodowym Programie Metrologii Chemicznej, realizowanym przez BIPM

dr Robert I. Wielgosz (BIPM)

Kontrola butelek miarowych

Piotr Nowakowski, Andrzej Kela (OUM w Łodzi)

Odcinkowy pomiar prędkości

Danuta Jonaszek (OUM w Gdańsku)

Wielkości i... metrologia

dr Jerzy Borzymiński (GUM)

Zasady wprowadzania na polski rynek wyrobów z metali szlachetnych za pośrednictwem Internetu

Katarzyna Tarczoń, Wojciech Jarzyna (OUP w Krakowie)

Redefinicja nieunikniona

Adam Żeberkiewicz (GUM)
Numer 3 (6) / 2014

Okładka nr 3 z 2014 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty. Całość sformowana w kształcie szachownicy.

pobierz PDF

Omówienie międzynarodowego dokumentu JCGM 102:2011 dotyczącego wyrażania niepewności pomiaru

dr Paweł Fotowicz (GUM)

Gazowe materiały odniesienia - wytwarzanie i certyfikacja

Dariusz Cieciora, Agnieszka Hys, Grzegorz Ochman (GUM)

Program komputerowy do wzorcowania pehametrów i konduktometrów

Anna Orleańska-Szymczyk (OUM we Wrocławiu)

Wpływ zanieczyszczeń na punkt potrójny rtęci

Andrzej Wełna (GUM)

Pionownik optyczny stosowany do wzorcowania zbiorników pomiarowych do cieczy

Tadeusz Lach, Andrzej Lewicki (GUM)

Nadzór i kontrole probiercze - podstawowe pojęcia

Jacek Motyka (OUP w Warszawie)

Badanie wyrobów ze stopów metali szlachetnych z zastosowaniem obligatoryjnych w probiernictwie analitycznych metod badania

Aleksandra Górkiewicz-Malina (OUP w Krakowie)

Wagi, łokcie i piwne beczki - z wizytą w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Adam Żeberkiewicz (GUM)

Numer 1-2 (4-5) / 2014

Okładka nr 1-2 z 2014 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty na kształcie szachownicy.

Pobierz PDF

Sposoby uwzględniania wpływu charakterystyk metrologicznych mierników poziomu dźwięku na niepewność pomiaru wielkości charakteryzujących hałas

Danuta Dobrowolska (GUM)

Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan - wyznaczanie błędów wskazań metodą objętościową

Adam Urbanowicz (GUM)

Metody pomiaru małych ładunków i prądów jonizacyjnych w ochronie radiologicznej i radioterapii

Adrian Bożydar Knyziak (GUM)

Przegląd aktualnej wiedzy na temat prowadzonych badań nad redefinicją jednostki masy

Rafał L. Ossowski (GUM)

Tachimetr do wzorcowania zbiorników pomiarowych do cieczy, posadowionych na stałe, w kształcie cylindra stojącego, stosowany w prawnej kontroli metrologicznej

Tadeusz Lach (GUM)

Od starożytności do rewolucji. Łokieć, metr i nie tylko.

dr Jerzy Borzymiński (GUM)

Droga do członkostwa Polski w Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych - rys historyczny

Maria Magdalena Ulaczyk (OUP w Warszawie)

Miary w Królestwie Polskim na początku XX wieku

dr Andrzej Barański

95 lat GUM o polskiej administracji miar

Adam Żeberkiewicz

Od zegara wahadłowego do zegara optycznego

dr Albin Czubla

Administracja miar na Dolnym Śląsku

Katarzyna Grubecka

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

praca zbiorowa

Jak organizowano szczeciński urząd miar

Grażyna Hanus

Obwodowy Urząd Miar w Bydgoszczy w latach 1922–1971 – rys historyczny

Robert Ewertowski
do góry