Nawigacja

2013

2013

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Numer 3 / 2013

Okładka nr 3 z 2013 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty w kształcie szachownicy. Po środku prostokąt z zieloną choinką.

Pobierz PDF

Pomiary długich płytek wzorcowych na zmodernizowanym stanowisku pomiarowym z interferometrem laserowym

Robert Szumski (GUM)

Zaawansowane metody wzorcowania obciążeń przekładników

Grzegorz Sadkowski, Bogusław Pączek, Leszek Kotkiewicz (GUM)

Precyzyjny światłowodowy transfer czasu i częstotliwości w relacji GUM-AOS (420 km)

Albin Czubla, Roman Osmyk, Piotr Szterk (GUM)
Łukasz Śliwczyński, Przemysław Krehlik, Łukasz Buczek, Marcin Lipiński (AGH Kraków)
Jerzy Nawrocki, Paweł Nogaś, Dariusz Lemański, Piotr Dunst (AOS CBK PAN, Borowiec)

Modernizacja przesuwu karetki pomiarowej na stanowisku komparatora interferencyjnego do wzorcowania wzorców kreskowych

Piotr Sosinowski (GUM)

Pomiary refraktometryczne w GUM

Beata Warzywoda (GUM)

Rola NMI w zachowaniu spójności pomiarowej

Jan Landowski (GUM)

Utworzenie stanowiska do sprawdzania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy z zasilaniem grawitacyjnym

Paweł Sikorski (OUM w Łodzi)

Probiernictwo – terminologia (Część II)

Jacek Motyka (OUP w Warszawie)

Mila za milą…

dr Jerzy Borzymiński (GUM)

Badanie wyrobów ze stopów metali szlachetnych

Aleksandra Górkiewicz-Malina (OUP w Krakowie)
Numer 2 / 2013

Okładka nr 2 z 2013 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty. Całość sformowana w kształcie szachownicy.

pobierz PDF

Materiały odniesienia – krótka charakterystyka oraz wymagania dotyczące ich produkcji w oparciu o projekt MODAS

Kinga Dubalska, Małgorzata Rutkowska, Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik (Politechnika Gdańska)

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru małych kątów

Katarzyna Nicińska (GUM)

Krajowe porównanie międzylaboratoryjne generatora z mikroprocesorowym symulatorem sygnału z silnika krokowego zegara elektronicznego

Roman Osmyk, Piotr Szterk, Albin Czubla (GUM)

Stanowiska pomiarowe do badania analizatorów wydechu

Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (GUM)

Europejska współpraca metrologiczna  w ramach programów EMRP i EMPIR – udział GUM w wybranych projektach

Zbigniew Ramotowski (GUM)

System SOLVIT jako nieformalne narzędzie rozwiązywania sporów obywateli z administracją państw EOG

Marcin Mikiel (GUM)

Przyrządy pomiarowe w życiu codziennym

Jarosław Wójcik (OUM w Warszawie)

Funkcjonowanie nadzoru nad paczkowaniem produktów w Polsce

Andrzej Czechowski (GUM)

Zmiany w podejściu do prawnej kontroli metrologicznej

Paulina Kamińska (GUM)

Mila za milą … (cz. 1)

dr Jerzy Borzymiński (GUM)

PROBIERNICTWO – terminologia (cz. I)

Maria Magdalena Ulaczyk (OUP w Warszawie)

Struktura organizacyjna i kompetencje organów administracji probierczej

Maria Magdalena Ulaczyk (OUP w Warszawie)

Misja, rola i zadania Głównego Urzędu Miar, jako NMI, w świetle dokumentów międzynarodowych i krajowych

Elżbieta Michniewicz (GUM)

Numer 1 / 2013

Okładka nr 1 z 2013 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty na kształcie szachownicy.

Pobierz PDF

Z precyzją do miliardowych części sekundy

Albin Czubla (GUM)

Rola niepewności przy ocenie zdolności pomiarowej przyrządu

Paweł Fotowicz (GUM)

Nowe podejście w definiowaniu jednostek miar

Patrycja Ruśkowska (GUM)

Przekazywanie jednostki masy od wzorca państwowego do wielokrotności i podwielokrotności kilograma w oparciu o hierarchiczny układ sprawdzań

Monika Sej (GUM)

Ewolucja międzynarodowych organizacji metrologicznych na przykładzie Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej

Marcin Mikiel (GUM)

Udział pracowników GUM w XII Sympozjum „Niepewność Pomiarów”

Paweł Fotowicz, Jerzy Borzymiński, Patrycja Ruśkowska, Albin Czubla, Adam Urbanowicz, Mikołaj Woźniak, Roman Osmyk (GUM)

Międzynarodowe instrumenty prawne i rekomendacje w dziedzinie „smart grid”

Krzysztof Plackowski (GUM)

Informacja o prowadzonych pracach legislacyjnych w związku z upływem terminu okresu przejściowego dla stosowania art. 27 i 29a ustawy – „Prawo o miarach”

Aleksander Soczewko (GUM)

Terminologia metrologiczna w pracach BIPM i OIML

Jerzy Borzymiński (GUM)

Fałszerstwa cech probierczych i sposoby ich wykrywania

Jacek Motyka (OUP w Warszawie)

do góry