Nawigacja

Ogłoszenia o wolnych miejscach na staż/praktykę/wolontariat

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Opublikowane przez : Kamila Szulc

PŁATNY STAŻ W PRACOWNI BADAŃ OPROGRAMOWANIA  W SAMODZIELNYM LABORATORIUM WSPARCIA PRZEMYSŁU

 

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU

Główny Urząd Miar 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

ZAKRES ZADAŃ

 • współudział w wykonywaniu oraz dokumentowaniu badań bezpieczeństwa danych i oprogramowania przyrządów pomiarowych i kas rejestrujących,
 • pomoc w definiowaniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa, rejestrowania, przetwarzania i przechowywania danych cyfrowych,
 • udział w procesie doskonalenia metod i narzędzi wspomagających badania oprogramowania i bezpieczeństwa danych.

PROFIL KANDYDATA

 • student/ka lub absolwent/ka studiów technicznych o profilu elektronicznym lub informatycznym lub związanym
  z automatyzacją, który/a w dniu planowanego rozpoczęcia stażu nie ukończył/a 35 lat,
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
 • wiedza z zakresu projektowania lub testowania lub obsługi serwisowej oprogramowania,

           znajomość:

 • zasad organizacji struktur danych na nośnikach danych,
 • metod zabezpieczeń danych w pamięciach elektronicznych,
 • zasad bezpiecznej konfiguracji systemów operacyjnych,  
 • metod testowania oprogramowania,
 • zasad zabezpieczenia i autoryzacji komunikacji sieciowej,

          umiejętność:

 • definiowania i weryfikacji wymagań dla oprogramowania,
 • tworzenia i analizowania algorytmów.

OFERUJEMY

 • możliwość odbycia 12-miesięcznego płatnego stażu w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej (NMI),
 • wynagrodzenie wypłacane po upływie każdego miesiąca obowiązywania umowy – wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto stanowić będzie iloczyn liczby godzin przepracowanych w miesiącu x stawka godzinowa (minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku; w 2021r. to 18,30zł brutto, w 2022r. to 19,70zł brutto),
 • bardzo dużą różnorodność zadań,
 • przez cały okres trwania stażu wsparcie opiekuna merytorycznego,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • plan stażu uwzględniający ewentualne zajęcia na uczelni,
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
 • po zakończeniu odbywania stażu – zaświadczenie o rodzaju wykonanych zadań i nabytych umiejętnościach.

Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres praktyki.gum@gum.gov.pl do dnia 21.11.2021 r.
z dopiskiem w tytule e-maila „Staż L11.2”.

Aplikacje powinny zawierać:

 • CV (koniecznie z informacją o dacie urodzenia oraz terminie rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia studiów),
 • zgłoszenie (wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar danych zawartych w zgłoszeniu w celach rekrutacyjnych),
 • skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 22 581 92 38.


PŁATNY STAŻ W WYDZIALE OCENY ZGODNOŚCI W DEPARTAMENCIE CERTYFIKACJI

 

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU

Główny Urząd Miar 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

ZAKRES ZADAŃ

 • zapoznanie się ze specyfiką pracy w obszarze oceny zgodności,
 • udział w prowadzeniu spraw związanych z certyfikacją wyrobów (przyrządów pomiarowych) i systemów jakości,
 • uczestnictwo w procesie weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji przekazywanej przez wnioskodawców,
 • zaangażowanie w przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących wymagań i procedur stosowanych podczas procesu certyfikacji,
 • możliwość uczestnictwa we współpracy międzynarodowej w obszarze certyfikacji.

PROFIL KANDYDATA

 • Student/ka lub absolwent/ka studiów w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych, który/a w dniu planowanego rozpoczęcia stażu nie ukończył/a 35 lat,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - umożliwiającym rozumienie tekstów fachowych
  i prowadzenie korespondencji zawodowej,
 • umiejętność analizy dokumentów,
 • posiadanie zdolności zwięzłego formułowania wniosków,
 • wiedza z zakresu matematyki i fizyki,
 • posiadanie następujących kompetencji: umiejętność współpracy i komunikacji zespołowej, dobra organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • osoba ubiegająca się o staż w GUM musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas jego odbywania.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • wiedza z zakresu konstrukcji i działania przyrządów pomiarowych,
 • znajomość zasad systemu oceny zgodności oraz znajomość norm 17065 i 9001.

OFERUJEMY

 • możliwość odbycia 12-miesięcznego płatnego stażu w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej (NMI),
 • wynagrodzenie wypłacane po upływie każdego miesiąca obowiązywania umowy – wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto stanowić będzie iloczyn liczby godzin przepracowanych w miesiącu x stawka godzinowa (minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku; w 2021r. - 18,30zł brutto, w 2022r. – 19,70zł brutto),
 • przez cały okres trwania stażu wsparcie opiekuna merytorycznego,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • plan stażu uwzględniający ewentualne zajęcia na uczelni,
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
 • po zakończeniu odbywania stażu – zaświadczenie o rodzaju wykonanych zadań i nabytych umiejętnościach.

Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres praktyki.gum@gum.gov.pl do dnia 24.10.2021r. z dopiskiem w tytule e-maila „Staż DC.1”.

Aplikacje powinny zawierać:

 • CV (koniecznie z informacją o dacie urodzenia oraz terminie rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia studiów),
 • zgłoszenie (wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar danych zawartych w zgłoszeniu w celach rekrutacyjnych),
 • skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 22 581 92 38.


PŁATNY STAŻ W PRACOWNI KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH W SAMODZIELNYM LABORATORIUM WSPARCIA PRZEMYSŁU

 

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU

00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

ZAKRES ZADAŃ

 • projektowanie CAD (Solidworks, AutoCAD – tych programów aktualnie używamy w procesie projektowania),
 • druk 3D – realizacje projektów przygotowanych w Pracowni Konstrukcji Mechanicznych (także samodzielnie zaprojektowanych),
 • wdrożenie technologii cyfrowych:  wdrożenie oprogramowania do sterowania frezarką CNC,
 • ścisła współpraca z warsztatem GUM przy wykonywaniu części, zespołów lub podzespołów wykonywanych tradycyjną obróbką skrawaniem,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej w prowadzonych projektach i umieszczania jej w odpowiednich bazach,
 • współpraca z laboratoriami i innymi komórkami organizacyjnymi GUM w szerokim zakresie – od projektów nowych stanowisk pomiarowych, poprzez modyfikację istniejących stanowisk, po usuwanie awarii sprzętu pomiarowego i stanowiskowego w zakresie mechanicznym,

PROFIL KANDYDATA

 • student/ka lub absolwent/ka studiów technicznych o profilu mechanicznym, który/a w dniu planowanego rozpoczęcia stażu nie ukończył/a 35 lat,
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
 • podstawowa wiedza z zakresu obróbki mechanicznej sterowanej numerycznie – druk 3D, maszyny CNC,
 • sprawność manualna umożliwiająca prowadzenie ręcznych prac warsztatowych,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • umiejętność tworzenia rysunku technicznego przy wykorzystaniu oprogramowania typu CAD,
 • chęć nauki zastosowania nowych technologii alternatywnych dla konwencjonalnych metod powstawania elementów konstrukcji,
 • osoba ubiegająca się o staż w GUM musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas jego odbywania.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • kreatywność w tworzeniu nowych, nieszablonowych rozwiązań w obszarze konstrukcji mechanicznych,
 • umiejętność prowadzenia prac projektowych, konstrukcyjnych i wytwórczych w zakresie elementów mechanicznych stanowisk pomiarowych, w celu wsparcia rozwoju i utrzymania stanowisk pomiarowych,
 • znajomość nowoczesnych technologii stosowanych w obróbce mechanicznej i obrabiarek mechanicznych.

OFERUJEMY

 • możliwość odbycia 12-miesięcznego płatnego stażu w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej (NMI),
 • wynagrodzenie wypłacane po upływie każdego miesiąca obowiązywania umowy – wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto stanowić będzie iloczyn liczby godzin przepracowanych w miesiącu x stawka godzinowa (minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku; w 2021 r. to 18,30 zł brutto),
 • bardzo dużą różnorodność zadań – projekty realizowane w Pracowni Konstrukcji Mechanicznych są jednostkowe, bardzo rzadko się powtarzają,
 • przez cały okres trwania stażu wsparcie opiekuna merytorycznego,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • plan stażu uwzględniający ewentualne zajęcia na uczelni,
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
 • po zakończeniu odbywania stażu – zaświadczenie o rodzaju wykonanych zadań i nabytych umiejętnościach.

Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres praktyki.gum@gum.gov.pl do dnia 19.09.2021 r.
z dopiskiem w tytule e-maila „Staż L11.1”.

Aplikacje powinny zawierać:

 • CV (koniecznie z informacją o dacie urodzenia oraz terminie rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia studiów),
 • zgłoszenie (wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar danych zawartych w zgłoszeniu w celach rekrutacyjnych),
 • skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 22 581 92 38.

do góry