Nawigacja

Ogłoszenia o wolnych miejscach na staż/praktykę/wolontariat

OGŁOSZENIA AKTUALNE

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska

PRAKTYKI W DEPARTAMENCIE INNOWACJI I ROZWOJU

 

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI

Główny Urząd Miar 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, interwencje posłów i senatorów, dezyderaty i opinie komisji sejmowych oraz na wnioski o dostęp do informacji publicznej,
 • udział w procesach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
 • udział w przygotowaniu analiz przepisów, w tym z zakresu ustawy pzp, prawa budowlanego w ramach realizacji zaawansowanej technologicznie inwestycji budowlanej,
 • sprawdzanie komplementarności umów cywilnoprawnych wraz z prawidłowością reprezentacji stron,
 • weryfikowanie zgodności aktów władztwa administracyjnego z KPA i przepisami prawa materialnego,
 • udział w prowadzeniu akt spraw administracyjnych i sądowych,
 • udział w przygotowywaniu stanowiska GUM do projektów aktów normatywnych.

PROFIL KANDYDATA

 • student/ka (IV lub V rok studiów), absolwent/ka studiów prawniczych lub aplikant radcowski/adwokacki,
 • umiejętność skutecznej komunikacji i współpracy,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie prawa administracyjnego/cywilnego i umiejętność ich analizy,
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego,
 • biegła obsługa Systemu Informacji Prawnej LEX oraz komputerowego pakietu biurowego,
 • mile widziana znajomość prawa budowlanego,
 • mile widziane wcześniejsze praktyki lub udział w studenckim ośrodku pomocy prawnej (tzw. Kliniki Prawa) lub innych inicjatywach uczelnianych.

OFERUJEMY

 • możliwość odbycia bezpłatnej praktyki w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej (NMI), długość współpracy będzie ustalana indywidualnie,
 • bardzo dużą różnorodność zadań,
 • przez cały okres trwania praktyki wsparcie opiekuna merytorycznego,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • plan praktyki uwzględniający ewentualne zajęcia na uczelni,
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
 • po zakończeniu odbywania praktyki – zaświadczenie o rodzaju wykonanych zadań i nabytych umiejętnościach.

Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres praktyki.gum@gum.gov.pl do dnia 31.10.2022 r. z dopiskiem w tytule e-maila „Praktyki w Departamencie Innowacji i Rozwoju”.

Aplikacje powinny zawierać:

 • CV,
 • zgłoszenie (wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar danych zawartych w zgłoszeniu w celach rekrutacyjnych),
 • skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 22 581 92 38.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

do góry