Nawigacja

Kierownictwo GUM od 1919 roku

Kierownictwo GUM od 1919 roku

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Prezesi GUM

1.

Zdzisław Rauszer (dyrektor)

GUM

01.04.1919 – 01.07.1949

2.

Hilary Dziewulski

GUM

01.10.1949 – 12.06.1958

3.

Wilhelm Wojtyła

GUM

28.05.1958 – 12.06.1965

4.

Zygmunt Ostrowski

CUJiM

01.07.1965 – 01.07.1972

5.

Bolesław Adamski

PKNiM

29.04.1972 – 08.04.1976

6.

Franciszek Szlachcic

PKNiM

05.04.1976 – 30.11.1985

7.

Roman Kobus

PKNMiJ

20.02.1986 – 22.12.1987

8.

Janusz Maciejewicz

PKNMiJ

22.12.1987 – 19.04.1990

9.

Krzysztof Mordziński

PKNMiJ
-GUM

20.04.1990 – 18.03.2003

10.

Włodzimierz Sanocki

GUM

19.03.2003 – 01.02.2007

11.

Janina Maria Popowska

GUM

01.02.2007 – 05.01.2016

12.

Włodzimierz Lewandowski

GUM

17.05.2016 – 25.09.2018

13.

Maciej Dobieszewski
p.o. Prezesa GUM 

GUM

26.09.2018 – 1.08.2019

14.

Radosław Wiśniewski

GUM

2.08.2019 – 16.10.2020

15. Rafał Kępka
p.o. Prezesa GUM
GUM 17.10.2020 – 8.11.2020

16.

Jacek Semaniak

GUM

9.11.2020 – 

 

do góry