Nawigacja

Pomiary w zakresie promieniowania jonizującego

Pomiary w zakresie promieniowania jonizującego

Autor : Katarzyna Szymańska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

 

Pomiary w zakresie promieniowania jonizującegoProgram porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów dawki promieniowania X

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC III kwartał 2019
Planowany termin rozpoczecia rundy IV kwartał 2019

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 18.01

Obiekt Dozymetry aktywne i pasywne eksponowane prostopadle na promieniowanie X o charakterystyce zgodnej z normą ISO 4037-2:2019
Parametr (1) Indywidualny równowaznik dawki Hp(10)
Możliwe zakresy pomiarowe (0,1 - 1,0) mSv
(1,0 - 6,0) mSv
(6,0 - 50,0) mSv
Parametr (2) Indywidualny równoważnik dawki Hp(0,07)
Możliwe zakresy pomiarowe (0,1 - 1,0) mSv
(1,0 - 6,0) mSv
(6,0 - 50,0) mSv

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L8 / Pracownia Wzorców Promieniowania Rentgenowskiego
Miejsce realizacji ILC naświetlanie dawkomierzy w siedzibie organizatora
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

* ILC - porównania międzylaboratoryjne

do góry