Nawigacja

Katalog CRM

Katalog CRM

Autor : Anna Pietrzak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na zdjęciu: buteleczki i pojemniki z materiałami odniesienia, po środku zdjęcia publikacja "Certyfikowane materiały odniesienia", wydana przez GUM.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Certyfikowane Materiały Odniesienia

 

KATALOG CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA

produkowanych w Laboratorium Chemii Głównego Urzędu Miar

Numer
klasyfikacji metrologicznej

Nr GUM

Materiał odniesienia

Wielkość odtwarzana

Jednostka

Dane metrologiczne

Niepewność rozszerzona

Spójność pomiarowa
wartości certyfikowanej
(metoda pomiarowa)

BIPM KCDB

Certyfikowane densymetryczne materiały odniesienia - ciekłe wzorce gęstości

D 2.2.4

1.1

n-Heksan

gęstość

kg/m3

660
(w 20 °C)

0,05

Państwowy wzorzec
jednostki miary gęstości

CMCs BIPM KCDB

1.2

n-Heptan

684
(w 20 °C)

0,05

1.3

2,2,4-Trimetylopentan (izooktan)

692
(w 20 °C)

0,05

1.4

n-Nonan

718
(w 20 °C)

0,05

1.5

n-Oktan

703
(w 20 °C)

0,05

1.6

Metylocykloheksan

770
(w 20 °C)

0,05

1.7

Cykloheksan

778
(w 20 °C)

0,05

1.8

Toluen

867
(w 20 °C)

0,05

1.9

Chlorobenzen

1106
(w 20 °C)

0,05

1.10

2,4-Dichlorotoluen

1250
(w 20 °C)

0,05

 

1.11

Tetrachloroetylen

1621
(w 20 °C)

0,05

Certyfikowane wiskozymetryczne materiały odniesienia - wzorce lepkości cieczy

V 6.1.1

2.1

Olej mineralny OM-2

lepkość kinematyczna
w 20 °C

mm2/s

2

0,1

Wzorzec odniesienia GUM
- pierwotny wzorzec lepkości

CMCs BIPM KCDB

2.2

Olej mineralny OM-5

5

0,2

2.3

Olej mineralny OM-10

10

0,2

2.4

Olej mineralny OM-20

20

0,2

2.5

Olej mineralny OM-30

30

0,2

2.6

Olej mineralny OM-50

50

0,2

2.7

Olej mineralny OM-80

80

0,2

2.8

Olej mineralny OM-140

140

0,2

2.9

Olej mineralny OM-250

250

0,2

2.10

Olej mineralny OM-650

650

0,2

2.11

Olej mineralny OM-1000

1000

0,2

2.12

Olej mineralny OM-1400

1400

0,2

2.13

Olej mineralny OM-2000

2000

0,5

2.14

Polibuten PB-3

3000

0,5

2.15

Polibuten PB-5

5000

0,5

2.16

Polibuten PB-10

10000

0,5

2.17

Polibuten PB-15

15000

0,5

2.18

Polibuten PB-20

20000

0,7

2.19

Polibuten PB-30

30000

0,7

2.20

Polibuten PB-40

40000

0,7

2.21

Polibuten PB-60

60000

0,7

2.22

Polibuten PB-150

150000

0,7

2.23

Polibuten PB-25

25000

0,7

2.24

Olej mineralny OM-13

13

0,2

2.25

Olej mineralny OM-15

15

0,2

2.26

Olej mineralny OM-800

800

0,2

Pierwotne pehametryczne certyfikowane materiały odniesienia

QM 6.1

3.1

Szczawianowy

pH

1

1,68

0,007

Państwowy wzorzec jednostki miary pH
- pomiar SEM,
metoda podstawowa (ogniwa Harneda)

CMCs BIPM KCDB

3.3

Cytrynianowy

3,78

0,003

3.4

Ftalanowy

4,01

0,003

3.5

Fosforanowy (1:1)

6,86

0,003

3.27

Fosforanowy (1:1,37)

7

0,003

3.6

Fosforanowy (1:3,5)

7,41

0,003

3.7

Boraksowy

9,18

0,005

3.8

Węglanowy

10,01

0,005

Wtórne pehametryczne certyfikowane materiały odniesienia

QM 6.1

4.1

Szczawianowy

pH

1

1,68

0,01

Państwowy wzorzec jednostki miary pH, pomiar SEM, metoda wtórna

 

4.3

Cytrynianowy

3,78

0,01

4.4

Ftalanowy

4,01

0,01

4.5

Fosforanowy (1:1)

6,86

0,01

4.27

Fosforanowy (1:1,37)

7,00

0,01

4.6

Fosforanowy (1:3,5)

7,41

0,01

4.7

Boraksowy

9,18

0,02

4.8

Węglanowy

10,01

0,02

4.9

Wapniowy

12,4

0,1

Pierwotne konduktometryczne certyfikowane materiały odniesienia

QM 7.1

5.01

0,01 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,001 mol/kg roztworu)

przewodność elektryczna właściwa

S / m

0,01

0,3 %

Państwowy wzorzec jednostki
miary przewodności elektrycznej
właściwej elektrolitów
- pomiar rezystancji,
metoda podstawowa (naczynie zwymiarowane geometrycznie)

 

5.02

0,1 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,007 mol/kg roztworu)

0,1

0,1 %

5.03

1 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,08 mol/kg roztworu)

1

0,1 %

Comparisons BIPM KCDB

5.04

10 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,9 mol/kg roztworu)

10

0,1 %

 

(5 ÷ 50) µS / cm
roztwór chlorku potasu
w 30 % n-propanolu

µS / cm

5 ÷ 50

od 0,5 %
do 4 %

 

Wtórne konduktometryczne certyfikowane materiały odniesienia

QM 7.1

5.1

1D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,95 mol/kg roztworu)

przewodność elektryczna właściwa

S / m

11,13

0,1 %

Państwowy wzorzec jednostki miary przewodności właściwej elektrolitów/pomiar rezystancji
- metoda wtórna (naczynie Jonesa)

CMCs BIPM KCDB

5.2

0,1D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,1 mol/kg roztworu)

1,28

0,1 %

5.3

0,01D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,01 mol/kg roztworu)

0,141

0,1 %

5.4

0,001D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,001 mol/kg roztworu)

0,015

0,3 %

5.5

0,005D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,005 mol/kg roztworu)

0,072

0,2 %

5.6

0,002D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,002 mol/kg roztworu)

0,029

0,2 %

 

0,005 ÷ 0,015  roztwór wodny chlorku potasu

0,005
÷ 0,015  

od 0,5 %
do 0,3 %

 

0,015 ÷ 11,5   roztwór wodny chlorku potasu

0,015 ÷ 11,5

od 0,3 %
do 0,1 %

Certyfikowane refraktometryczne materiały odniesienia - ciekłe wzorce wspólczynnika załamania światła

PR 4.16.0.1

7.1

Woda

współczynnik załamania światła

1

1,332..

2 ·10-5

Państwowy wzorzec jednostki miary współczynnika załamania światła

CMCs KCDB

7.2

2,2,4 - Trimetylopentan

1,391..

3 ·10-5

7.3

Olej metylosilikonowy

1,404..

3 ·10-5

7.4

Cykloheksan

1,426..

3 ·10-5

7.5

Gliceryna

1,452..

3 ·10-5

7.7

Olej parafinowy

1,476..

3 ·10-5

7.8

Chlorobenzen

1,524..

3 ·10-5

7.10

1 - Bromonaftalen

1,657..

3 ·10-5

Certyfikowany polarymetryczny materiał odniesienia - stały wzorzec skręcalności optycznej

PR 4.17.0.1

8.1

(+) Sacharoza

skręcalność optyczna

°

78,3…
(λ = 546 nm)
66,5…
(λ = 589 nm)

0,01

Państwowy wzorzec
jednostki miary kąta
skręcenia płaszczyzny
polaryzacji światła

 

Wzorce stężenia masowego pierwiastków

QM 2.1.1

10.01

Antymon (Sb3+)
roztwór wodny HCl

stężenie masowe jonu

g/dm3

1,0000

0,0013

Państwowy wzorzec
jednostki miary masy/metoda grawimetryczna

 

10.02

Arsen (As3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.03

Bar (Ba2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.04

Bizmut (Bi3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0012

10.05

Bor (B3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0016

10.06

Chrom (Cr3+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.07

Cyna (Sn4+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.08

Cynk (Zn2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.09

Cyrkon (Zr 4+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.10

Gal (Ga3+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.11

German (Ge4+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

10.12

Glin (Al3+)
 roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.13

Ind (In3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.14

Kadm (Cd2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.15

Kobalt (Co2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.16

Lantan (La3+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0020

10.17

Lit (Li+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0019

10.18

Magnez (Mg2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.19

Mangan (Mn2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.20

Miedź (Cu2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.21

Molibden (Mo6+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

10.22

Nikiel (Ni2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.23

Ołów (Pb2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.24

Potas (K+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.25

Rtęć (Hg2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.26

Sód (Na+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.27

Srebro (Ag+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.28

Stront (Sr2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.29

Tal (Tl+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.30

Wanad (V5+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

10.31

Wapń (Ca2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.32

Wolfram (W6+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

10.33

Żelazo (Fe3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

Certyfikowane tensjometryczne materiały odniesienia - ciekłe wzorce napięcia powierzchniowego

D 2.2.7

11.1

2,2,4-Trimetylopentan (izooktan)

napięcie powierzchniowe

mN/m

19 (w 20 °C)

0,01

Państwowe wzorce:
jednostki miary masy
i jednostki miary gęstości

 

11.2

Benzen

29 (w 20 °C)

0,01

11.3

Gliceryna

62 (w 20 °C)

0,02

11.4

n-Nonan

23 (w 20 °C)

0,01

Pierwotne certyfikowane materiały odniesienia ilości substancji

QM 1.1

0.1

KCl

zawartość (czystość) KCl

%

99,99

0,013

precyzyjne miareczkowanie kulometryczne
(metoda podstawowa)

CMCs BIPM KCDB

0.2

KHP

zawartość (czystość) KHP

99,91

0,008

Comparisons BIPM KCDB

Certyfikowane materiały odniesienia - ciekłe wzorce etanolu

QM 15.9.8

12.1

Roztwór wodny etanolu

ułamek masowy etanolu

g/kg

0,129

0,00052

Państwowe wzorce:
jednostki miary masy
i jednostki miary gęstości

 

12.2

0,259

0,00052

12.3

0,647

0,0013

12.4

1,035

0,0021

12.5

1,812

0,0036

12.6

2,459

0,0049

12.7

3,884

0,0078

12.8

5,051

0,0100

 

do góry