Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Gdzie należy złożyć wniosek o zatwierdzenie typu lub zmianę zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o zatwierdzenie typu albo zmianę zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego wraz z załączoną dokumentacją powinien być doręczony do Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, adres do korespondencji to Główny Urząd Miar, ul Elektoralna 2, 00-950 Warszawa P–10.

W Głównym Urzędzie Miar wniosek o zatwierdzenie typu albo zmianę zatwierdzenia typu wraz z załączoną dokumentacją oraz egzemplarzami przyrządów pomiarowych reprezentujących typ przyjmuje PUNKT OBSŁUGI KLIENTA.

do góry