Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Opłaty za czynności urzędowe związane z wydaniem, zmianą i odmową wydania decyzji zatwierdzenia typu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140 i 568), opłaty pobiera się za wydanie, zmianę albo odmowę wydania decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych.

Wysokość tej opłaty ustala Prezes Głównego Urzędu Miar w drodze decyzji, biorąc pod uwagę charakter, zakres i czas trwania wykonanych czynności, stawki godzinowe za czas pracy pracowników Głównego Urzędu Miar oraz koszty badań wykonywanych w celu wydania decyzji.

Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za wydanie, zmianę albo odmowę wydania decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych stanowi odrębne postępowanie i jest wszczynane z urzędu.

Stawka godzinowa za czynności związane z wydaniem, odmową wydania albo ze zmianą decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych – wynosi 220 zł.

Wysokość opłat za czynności związane z wydaniem, odmową wydania albo ze zmianą decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych oblicza się, mnożąc kwotę stawki godzinowej przez liczbę godzin, podczas których wykonano czynności.

Każdą rozpoczętą godzinę liczy się jako pełną.

W przypadku wystąpienia podczas dokonywania ww. czynności urzędowych dodatkowych kosztów postępowania, wysokość opłaty za dane czynności ulega zwiększeniu o te koszty.

Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 1679).

do góry