Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

W jakim przypadku zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego może być cofnięte?

Autor : Monika Kusyk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prezes Głównego Urzędu Miar, w drodze decyzji, cofa zatwierdzenie typu, jeżeli:

przyrządy wykonane zgodnie z zatwierdzonym typem posiadają jednak wady utrudniające ich zamierzone użytkowanie.

Prezes Głównego Urzędu Miar może cofnąć zatwierdzenie typu w przypadku stwierdzenia, że:

  1. przyrządy wprowadzone do obrotu lub użytkowania są niezgodne z zatwierdzonym typem lub nie spełniają wymagań;
  2. ograniczenia określone w decyzji zatwierdzenia typu nie są przestrzegane.
do góry