Rejestr punktów legalizacyjnych

Autor : Anna Legerko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Rejestr jest publikowany w postaci Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar oraz w postaci skonsolidowanego wykazu.