Nawigacja

Utworzenie punktu legalizacyjnego

Gdzie należy złożyć wniosek?

Autor : Anna Legerko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego wraz z załączoną dokumentacją powinien być doręczony do Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa,
adres do korespondencji to:
Główny Urząd Miar,
ul. Elektoralna 2,
00-950 Warszawa P–10.

do góry