Opłaty za czynności urzędowe związane z wydaniem decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego

Autor : Anna Legerko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
  1. Wysokość opłaty za wydanie decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego wynosi 2 750 zł;
  2. Wysokość opłaty w przypadku zmiany lub odmowy wydania decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego wynosi:

a) 440 zł – gdy zmiana lub odmowa nie wymagają przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji;

b) 1 320 zł – gdy zmiana lub odmowa wymagają przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji.

Wysokość opłat określa:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 808)