Ogólne warunki utworzenia punktu legalizacyjnego

Autor : Anna Legerko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podmiot ubiegający się o utworzenie punktu legalizacyjnego jest obowiązany:

zapewnić warunki techniczno-organizacyjne do dokonywania legalizacji, a w szczególności zapewnić odpowiednie miejsce wykonywania legalizacji, właściwe wyposażenie techniczne punktu oraz udział personelu pomocniczego przy dokonywaniu legalizacji.