Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

Jakie warunki należy spełniać aby uzyskać upoważnienie?

Autor : Anna Legerko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podmiot ubiegający się o wydanie upoważnienia powinien:

- dysponować personelem posiadającym wiedzę techniczną niezbędną do dokonywania legalizacji rodzajów przyrządów pomiarowych objętych wnioskiem;

- dysponować wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonywania legalizacji danego rodzaju przyrządów pomiarowych;

- być niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów występujących z wnioskiem o legalizację.

do góry