Nawigacja

Usługi

Katalog CRM

Autor : Anna Pietrzak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Certyfikowane Materiały Odniesienia

 

KATALOG CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA

produkowanych w Laboratorium Chemii Głównego Urzędu Miar

Lp.

Nr klasyfikacji metrologicznej

Nr GUM

 Materiał odniesienia

Wielkość odtwarzana

Jednostka

Dane metrologiczne

Niepewność rozszerzona

Spójność pomiarowa wartości certyfikowanej (metoda pomiarowa)

BIPM KCDB

Certyfikowane densymetryczne materiały odniesienia - ciekłe wzorce gęstości

1

D 2.2.4

1.1

n-Heksan

gęstość

kg/m3

660 (w 20 °C)

0,05

Państwowy wzorzec jednostki miary gęstości

CMCs BIPM KCDB

2

1.2

n-Heptan

684 (w 20 °C)

0,05

3

1.3

2,2,4-Trimetylopentan (izooktan)

692 (w 20 °C)

0,05

4

1.4

n-Nonan

718 (w 20 °C)

0,05

5

1.5

n-Oktan

703 (w 20 °C)

0,05

6

1.6

Metylocykloheksan

770 (w 20 °C)

0,05

7

1.7

Cykloheksan

778 (w 20 °C)

0,05

8

1.8

Toluen

867 (w 20 °C)

0,05

9

1.9

Chlorobenzen

1106
(w 20 °C)

0,05

10

1.10

2,4-Dichlorotoluen

1250
(w 20 °C)

0,05

 

11

1.11

Tetrachloroetylen

1621
(w 20 °C)

0,05

Certyfikowane wiskozymetryczne materiały odniesienia - wzorce lepkości cieczy

12

V 6.1.1

2.1

Olej mineralny OM-2

lepkość kinematyczna
w 20 °C

mm2/s

2

0,1

Wzorzec odniesienia GUM
-  pierwotny wzorzec lepkości

CMCs BIPM KCDB

13

2.2

Olej mineralny OM-5

5

0,2

14

2.3

Olej mineralny OM-10

10

0,2

15

2.4

Olej mineralny OM-20

20

0,2

16

2.5

Olej mineralny OM-30

30

0,2

17

2.6

Olej mineralny OM-50

50

0,2

18

2.7

Olej mineralny OM-80

80

0,2

19

2.8

Olej mineralny OM-140

140

0,2

20

2.9

Olej mineralny OM-250

250

0,2

21

2.10

Olej mineralny OM-650

650

0,2

22

2.11

Olej mineralny OM-1000

1000

0,2

23

2.12

Olej mineralny OM-1400

1400

0,2

24

2.13

Olej mineralny OM-2000

2000

0,5

25

2.14

Polibuten PB-3

3000

0,5

26

2.15

Polibuten PB-5

5000

0,5

27

2.16

Polibuten PB-10

10000

0,5

28

2.17

Polibuten PB-15

15000

0,5

29

2.18

Polibuten PB-20

20000

0,7

30

2.19

Polibuten PB-30

30000

0,7

31

2.20

Polibuten PB-40

40000

0,7

32

2.21

Polibuten PB-60

60000

0,7

33

2.22

Polibuten PB-150

150000

0,7

34

2.23

Polibuten PB-25

25000

0,7

35

2.24

Olej mineralny OM-13

13

0,2

36

2.25

Olej mineralny OM-15

15

0,2

37

2.26

Olej mineralny OM-800

800

0,2

Pierwotne pehametryczne certyfikowane materiały odniesienia

38

QM 6.1

3.1

Szczawianowy

pH

1

1,68

0,007

Państwowy wzorzec jednostki miary pH - pomiar SEM, metoda podstawowa (ogniwa Harneda)

CMCs BIPM KCDB

39

3.3

Cytrynianowy

3,78

0,003

40

3.4

Ftalanowy

4,01

0,003

41

3.5

Fosforanowy (1:1)

6,86

0,003

42

3.27

Fosforanowy (1:1,37)

7

0,003

43

3.6

Fosforanowy (1:3,5)

7,41

0,003

44

3.7

Boraksowy

9,18

0,005

45

3.8

Węglanowy

10,01

0,005

Wtórne pehametryczne certyfikowane materiały odniesienia

46

QM 6.1

4.1

Szczawianowy

pH

1

1,68

0,01

Państwowy wzorzec jednostki miary pH, pomiar SEM, metoda wtórna

 

47

4.3

Cytrynianowy

3,78

0,01

48

4.4

Ftalanowy

4,01

0,01

49

4.5

Fosforanowy (1:1)

6,86

0,01

50

4.27

Fosforanowy (1:1,37)

7,00

0,01

51

4.6

Fosforanowy (1:3,5)

7,41

0,01

52

4.7

Boraksowy

9,18

0,02

53

4.8

Węglanowy

10,01

0,02

54

4.9

Wapniowy

12,4

0,1

Pierwotne konduktometryczne certyfikowane materiały odniesienia

55

QM 7.1

5.01

0,01 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,001 mol/kg roztworu)

przewodność elektryczna właściwa

S / m

0,01

0,3 %

Państwowy wzorzec jednostki miary przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów
- pomiar rezystancji, metoda podstawowa (naczynie zwymiarowane geometrycznie)

 

56

5.02

0,1 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,007 mol/kg roztworu)

0,1

0,1 %

57

5.03

1 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,08 mol/kg roztworu)

1

0,1 %

Comparisons BIPM KCDB

58

5.04

10 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,9 mol/kg roztworu)

10

0,1 %

59

 

(5 ÷ 50) µS / cm
roztwór chlorku potasu
w 30 % n-propanolu

µS / cm

5 ÷ 50

od 0,5 %
do 4 %

 

Wtórne konduktometryczne certyfikowane materiały odniesienia

60

QM 7.1

5.1

1D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,95 mol/kg roztworu)

przewodność elektryczna właściwa

S / m

11,13

0,1 %

Państwowy wzorzec jednostki miary przewodności właściwej elektrolitów/pomiar rezystancji
- metoda wtórna (naczynie Jonesa)

CMCs BIPM KCDB

61

5.2

0,1D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,1 mol/kg roztworu)

1,28

0,1 %

62

5.3

0,01D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,01 mol/kg roztworu)

0,141

0,1 %

62

5.4

0,001D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,001 mol/kg roztworu)

0,015

0,3 %

63

5.5

0,005D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,005 mol/kg roztworu)

0,072

0,2 %

64

5.6

0,002D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,002 mol/kg roztworu)

0,029

0,2 %

 

 

0,005 ÷ 0,015  roztwór wodny chlorku potasu

0,005
÷ 0,015  

od 0,5 %
do 0,3 %

 

 

0,015 ÷ 11,5   roztwór wodny chlorku potasu

0,015 ÷ 11,5

od 0,3 %
do 0,1 %

Certyfikowane refraktometryczne materiały odniesienia - ciekłe wzorce wspólczynnika załamania światła

65

PR 4.16.0.1

7.1

Woda

współczynnik załamania światła

1

1,332..

2 ·10-5

Państwowy wzorzec jednostki miary współczynnika załamania światła

CMCs KCDB

66

7.2

2,2,4 - Trimetylopentan

1,391..

3 ·10-5

67

7.3

Olej metylosilikonowy

1,404..

3 ·10-5

68

7.4

Cykloheksan

1,426..

3 ·10-5

69

7.5

Gliceryna

1,452..

3 ·10-5

70

7.7

Olej parafinowy

1,476..

3 ·10-5

71

7.8

Chlorobenzen

1,524..

3 ·10-5

72

7.10

1 - Bromonaftalen

1,657..

3 ·10-5

Certyfikowany polarymetryczny materiał odniesienia - stały wzorzec skręcalności optycznej

73

PR 4.17.0.1

8.1

(+) Sacharoza

skręcalność optyczna

°

78,3…
(λ = 546 nm)
66,5…
(λ = 589 nm)

0,01

Państwowy wzorzec jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła

 

Wzorce stężenia masowego pierwiastków

74

QM 2.1.1

10.01

Antymon (Sb3+)
roztwór wodny HCl

stężenie masowe jonu

g/dm3

1,0000

0,0013

Państwowy wzorzec jednostki miary masy/metoda grawimetryczna

 

75

10.02

Arsen (As3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0012

76

10.03

Bar (Ba2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

77

10.04

Bizmut (Bi3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0012

78

10.05

Bor (B3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

79

10.06

Chrom (Cr3+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

80

10.07

Cyna (Sn4+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

81

10.08

Cynk (Zn2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

82

10.09

Cyrkon (Zr 4+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

83

10.10

Gal (Ga3+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

84

10.11

German (Ge4+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

85

10.12

Glin (Al3+)
 roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

86

10.13

Ind (In3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0010

87

10.14

Kadm (Cd2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

88

10.15

Kobalt (Co2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

89

10.16

Lantan (La3+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0020

90

10.17

Lit (Li+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0012

91

10.18

Magnez (Mg2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

92

10.19

Mangan (Mn2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

93

10.20

Miedź (Cu2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

94

10.21

Molibden (Mo6+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

95

10.22

Nikiel (Ni2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

96

10.23

Ołów (Pb2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

97

10.24

Potas (K+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

98

10.25

Rtęć (Hg2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

99

10.26

Sód (Na+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

100

10.27

Srebro (Ag+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

101

10.28

Stront (Sr2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

102

10.29

Tal (Tl+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0012

103

10.30

Wanad (V5+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

104

10.31

Wapń (Ca2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

105

10.32

Wolfram (W6+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

106

10.33

Żelazo (Fe3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

Certyfikowane tensjometryczne materiały odniesienia - ciekłe wzorce napięcia powierzchniowego

107

D 2.2.7

11.1

2,2,4-Trimetylopentan (izooktan)

napięcie powierzchniowe

mN/m

19 (w 20 °C)

0,01

Państwowe wzorce: jednostki miary masy i  jednostki miary gęstości

 

108

11.2

Benzen

29 (w 20 °C)

0,01

109

11.3

Gliceryna

62 (w 20 °C)

0,02

110

11.4

n-Nonan

23 (w 20 °C)

0,01

Pierwotne certyfikowane materiały odniesienia ilości substancji

111

QM 1.1

0.1

KCl

zawartość (czystość) KCl

%

99,99

0,013

precyzyjne miareczkowanie kulometryczne (metoda podstawowa)

CMCs BIPM KCDB

112

0.2

KHP

zawartość (czystość) KHP

99,91

0,008

Comparisons BIPM KCDB

Certyfikowane materiały odniesienia - ciekłe wzorce etanolu

113

QM 15.9.8

12.1

Roztwór wodny etanolu

ułamek masowy etanolu

g/kg

0,129

0,00052

Państwowe wzorce: jednostki miary masy i  jednostki miary gęstości

 

114

12.2

0,259

0,00052

115

12.3

0,647

0,0013

116

12.4

1,035

0,0021

117

12.5

1,812

0,0036

118

12.6

2,459

0,0049

119

12.7

3,884

0,0078

120

12.8

5,051

0,0100

 

do góry