Nawigacja

Plany GUM

Plany GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Roczne plany działania GUM

Roczne plany działania Głównego Urzędu Miar są dokumentami o charakterze operacyjnym.  Plan obejmuje działania i określa kierunki rozwoju Głównego Urzędu Miar oraz jednostek terenowych administracji miar i administracji probierczej, wpisujące się w realizację celów głównych strategii, określa ramy czasowe realizacji poszczególnych zadań, szacunkowy budżet oraz jednostki odpowiedzialne.

Działania te są zgodne z przyjętymi priorytetami i wpisują się w kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

2019

2018

do góry