Nawigacja

Słowniki metrologiczne

Słowniki metrologiczne

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 

Słowniczek wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie

  

Pierwsze wydanie polsko-angielskiego i angielsko-polskiego słowniczka wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie.

Słowniczek uzupełnia oficjalną terminologię metrologiczną przedstawioną w publikacjach: „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)” PKN-ISO/IEC Guide 99:2010.

„Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej”, Główny Urząd Miar, 2015.

Słowniczek jest podzielony na kategorie uporządkowane zgodnie ze strukturą organizacyjną GUM lub alfabetycznie, każda strona słowniczka jest ponumerowana. Słowniczek ma służyć ujednoliceniu terminologii, a także jako pomoc w kontaktach z obcojęzycznymi partnerami i klientami GUM oraz w przygotowaniu tłumaczeń dokumentów, opracowań broszur i innych publikacji.

Wydanie II poprawione ukazało się w 2019 r.

 

Polskie wydanie „Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej” jest tłumaczeniem „International Vocabulary of Terms in Legal Metrology” OIML V 1 Edition 2013 (E/F). Wydanie to zawiera dodatkowo indeksy terminów metrologicznych w językach włoskim i słowackim.

Niniejszy Słownik pomyślany jest jako publikacja referencyjna dla metrologów, jak również dla specjalistów z innych dziedzin, zaangażowanych w różnego rodzaju działalność powiązaną z metrologią prawną – od pomiarów i prawnej kontroli metrologicznej do działalności legislacyjnej. Może on również stanowić takie odniesienie dla instytucji rządowych i międzyrządowych, stowarzyszeń przedsiębiorców, wytwórców przyrządów pomiarowych i użytkowników usług pomiarowych.

do góry