Nawigacja

Streszczenie broszury SI

09.10.2018Streszczenie broszury SI

Autor : Aleksandra Gadomska, Jerzy Borzymiński
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Krótkie streszczenie informacji o Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI)

Międzynarodowe Biuro Miar (BIPM) zostało utworzone na mocy artykułu nr 1 Konwencji Metrycznej, podpisanej 20 maja 1875 roku. Jest ono odpowiedzialne za zapewnienie podstaw jednego, spójnego systemu miar, używanego na całym świecie i podlega Międzynarodowemu Komitetowi Miar (CIPM). Dziesiętny system metryczny, mający swoje początki w czasach Rewolucji Francuskiej, został oparty w 1799 roku na metrze i kilogramie. Zgodnie z postanowieniami Konwencji Metrycznej wykonano nowe, międzynarodowe prototypy metra i kilograma i zostały one oficjalnie przyjęte przez pierwszą Generalną Konferencję Miar (CGPM) w 1889 roku. W 1960 roku 11. CGPM formalnie zdefiniowała i ustanowiła Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI). Od tego czasu SI podlegał okresowym aktualizacjom, uwzględniającym postęp w nauce oraz potrzeby wykonywania pomiarów w nowych dziedzinach. Ostatnia istotna zmiana została przyjęta przez 26. CGPM (2018), która zadecydowała, że SI zostanie oparty na ustalonych wartościach liczbowych zbioru siedmiu stałych definiujących, z których zostaną wyprowadzone definicje siedmiu jednostek podstawowych SI. Niniejszy dokument jest podsumowaniem Broszury SI, publikacji opracowanej przez BIPM, która szczegółowo objaśnia aktualny stan SI.

zdjęcie okładki broszury Krótkie streszczenie informacji o SI. W lewym górnym rogu logotypy: GUM oraz Dokładnie 100 lat, po środku logo układu SI oraz tytuł. Wszystko na białym tle.

do góry