Nawigacja

Metr

Metr - co nowego?

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Obrazek przedstawiający drogę, wzdłuż której ułożona jest kolorowa fala serpentyny. Przy drodze stoi zielony drogowskaz z napisem #SIredefinition. U góry napis Bohater miesiąca - Metr.

Czy słyszałeś o Sokole Millenium? … to statek, który pokonuje trasę na Kessel w 12 parseków

Sokół Millenium opisany przez Hana Solo w "Gwiezdnych Wojnach" robi wrażenie, ale coś wydaje się być nie do końca w porządku. Czy wiesz dlaczego?

Jednostka, wykorzystana do opisu możliwości Sokoła – parsek – tak naprawdę nie jest jednostką czasu lecz długości! Najprawdopodobniej nikt nie jest zaskoczony faktem, iż Han Solo nie wyraża się zbyt precyzyjnie przy opisie fizyki statku, jednak nie jest tak daleko od prawdy jak mogłoby się wydawać. Powodem tego jest fakt, iż do zdefiniowania długości wykorzystujemy czas!

Co to oznacza? W przypadku Hana Solo 1 parsek to około 3,26 roku świetlnego, a rok świetlny to odległość jaką pokonuje światło w ciągu roku. Powróćmy więc na Ziemię, gdzie mamy dokładnie tą samą metodę definiowania długości. W Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI), podstawową jednostką długości jest metr i może być ona rozumiana w następujący sposób:

Metr to droga pokonana przez światło w czasie 1/299 792 458 sekundy

Powodem, dla którego stosujemy drogę pokonaną przez światło w określonym przedziale czasu jest fakt, iż prędkość światła jest największą prędkością na świecie (którą znamy) i w próżni jest zawsze wartością stałą. Oznacza to, że jeśli zmierzysz, jak daleką drogę pokonało światło w próżni w 1/299 792 458 sekundy w Polsce, Francji, Brazylii czy w Chinach, zawsze otrzymasz ten sam wynik, bez względu na to, gdzie się znajdujesz!

20 maja 2019 roku oficjalna definicja metra zmieni się na: 

Metr, oznaczenie m, jest to jednostka SI długości. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni c, wynoszącej 299 792 458, wyrażonej w jednostce m s-1, przy czym sekunda zdefiniowana jest za pomocą częstotliwości cezowej ∆νCs.

Jaka to różnica? Tak naprawdę, jeśli chodzi o metr, żadna. Zmieniła się forma definicji, ale założenia fizyczne pozostały takie same.

Na zdjęciu gwiazda Układu Słonecznego (być może Słońce) w dużym przybliżeniu, widać jej strukturę i ognistą barwę. Na obrazek naniesiony jest kilkuzdaniowy tekst na temat pokonywania drogi w kosmosie w kontekście redefinicji SI.

 

Polecamy:

Miniatura broszury Krótkie streszczenie informacji o Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar, SI Miniatura broszury "Redefinicja SI. W rolach głównych stałe podstawowe"

Państwowy wzorzec jednostki miary długości

do góry