Nawigacja

O platformie ŚWITEŹ

O platformie ŚWITEŹ

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Logotypy związane z projektem ŚWITEŹ, od lewej: Fundusze Europejskie / Polska Cyfrowa, flaga - Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - flaga Unii.

O platformie

Moduły i funkcjonalności wspomagające klienta zewnętrznego

Obrazek z napisem: serwis www przedstawiający monitor i klawiaturę, a na niej dłonie. Obok kubek z kawą. Dłuższy tekst na obrazku.

Serwis zawiera:

Infografika: Zamknięta książka

 • Katalog usług stanowiący element Portalu informacyjnego z kompletem informacji o usługach Administracji Miar udostępnianych za pośrednictwem Systemu (w tym poprzez API);

Infografika: sylwetka programisty

 • Interfejs API służący do komunikacji z rejestrami państwowymi, wymiany danych z innymi systemami zewnętrznymi oraz udostępnienia usług Systemu klientom Administracji Miar;

Karta kredytowa z wypełnieniem pełnym

 • Moduł obsługi płatności elektronicznych zintegruje się z wybraną platformą obsługi płatności elektronicznych i obsłuży API do ich statusowania i rejestracji w Systemie;

Infografika: kartka z rodzajem Listy

 • Moduł harmonogramowania użycia i utrzymania wyposażenia pomiarowego zapewni wyznaczanie czasu najkrótszego wykonania zgłoszonej przez Klienta usługi w określonych lokalizacjach Administracji Miar;

Infografika: rolka dyplomu

 • Serwis informowania o certyfikatach i potwierdzeniach. Jego podstawową funkcją jest udostępnianie aktualnej informacji o właścicielach certyfikatów/potwierdzeń wystawionych przez Administrację Miar, z możliwością weryfikacji autentyczności certyfikatu/potwierdzenia. Serwis umożliwia również przekazywanie certyfikatu bądź kompletu certyfikatów pomiędzy portfelami użytkowników Systemu;

Infografika: Uścisk dłoni

 • Moduł obsługi pełnomocnictw umożliwia administratorom podmiotów zarejestrowanym w systemie udzielanie pełnomocnictw osobom fizycznym do reprezentowania podmiotu w realizacji usługi - od złożenia wniosku po uzyskanie certyfikatu. Pełnomocnik ma możliwość zalogowania się do systemu w kontekście profilu mocodawcy, gdzie widzi wszystkie sprawy i dokumenty związane z usługami, do których nadane mu zostało pełnomocnictwo;

Infografika: budzik dzwoniący

 • Moduł obsługi powiadomień służy do wysyłania powiadomień dotyczących m.in. przekroczenia terminu realizacji procesu, o pojawieniu się nowego zobowiązania/faktury lub o zbliżającym się terminie wygaśnięcia pełnomocnictwa;

Infografika: osoba siedząca ze słuchawką na głowie. Centrala telefoniczna

 • Helpdesk jest platformą udostępnianą w ramach Portalu informacyjnego umożliwiającą rejestrowanie i obsługę zgłoszeń (np. błędów, awarii, pytań) dotyczących funkcjonalności Systemu;

Infografika: Monitor z książką: Język zdalnego uczenia

 • Platforma e-Learningowa stanowi środowisko do publikacji materiałów szkoleniowych i kompletnych kursów on-line m.in. z zakresu administrowania i zarządzania Systemem oraz jego eksploatacji.

 

Dodatkowe moduły/funkcjonalności wspomagające użytkownika wewnętrznego:

 

Infografika: Wyszukiwanie folderów

 • Podsystem elektronicznego zarządzania dokumentacją stanowi element każdego procesu usługowego i ma na celu wspomaganie pracowników Administracji Miar w procesie obsługi kancelaryjnej spraw zgłaszanych przez klientów;

Infografika: Portfel

 • Moduł wyceny usług stanowi element każdego procesu usługowego i ma na celu wspomaganie pracownika merytorycznego Administracji Miar w procesie ustalania ceny za usługę;

Infografika: Kalendarz miesięczny

 • Moduł obsługi kalendarzy zasobów umożliwi zakładanie, usuwanie i modyfikowanie kalendarzy oraz obsługę terminów w kalendarzach. Kalendarze będą dostępne m.in. dla takich zasobów jak pracownicy, przyrządy pomiarowe, pomieszczenia oraz samochody służbowe;

Infografika: symbol atomu - Sieć użytkowników

 • Moduł komunikacji z systemem finansowo-księgowym stanowi element każdego procesu usługowego i ma na celu wspomaganie pracownika merytorycznego Administracji Miar w procesach przygotowania, przekazywania i pobierania danych niezbędnych m.in. do wystawiania faktur/decyzji finansowych;

Infografika: Otwarte drzwi

 • Rejestr wyjść pracowników stanowi narzędzie do prowadzenia ewidencji wyjść w godzinach pracy;

Infografika: Bilet

 • Rejestr biletów komunikacji miejskiej stanowi dodatkowe narzędzie wspierające obsługę wyjść pracowników. Pracownik, który zgłosił swoje wyjście w rejestrze wyjść pracowników, będzie mógł określić liczbę biletów komunikacji miejskiej, które pobierze w celu wykonania zleconego mu zadania służbowego;

Infografika: Wykres słupkowy z trendem wzrostowym

 • Moduł analiz i raportowania, który ma za zadanie umożliwienie definiowania, generowania, eksportu i wydruku raportów w postaci zestawień tabelarycznych, wykresów i map oraz i późniejszej analizy;

Infografika: Schowek

 • Moduł Ankiet jest narzędziem dostępnym na Portalu informacyjnym służącym do przeprowadzenia badania satysfakcji klientów Administracji Miar. Umożliwia przeprowadzenie procesu ankietowania oraz dokonanie analizy wyników ankiet z wykorzystaniem modułu analiz i raportowania.

Podstawowe zalety Systemu:

 • oprogramowanie umożliwi klientowi zlecenie usługi z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, jednocześnie umożliwiając wybór miejsca, czasu, jakości i kosztów zlecanej usługi oraz dokonanie płatności, bez wychodzenia z domu;
 • możliwość korzystania i zlecania usług również za pośrednictwem urządzeń mobilnych dzięki realizacji dostępu do nich za pośrednictwem przeskalowanych witryn internetowych;

 

Infografika: połączone zębate koła, tytuł: automatyzacja, niżej tekst informacyjny.

 

 • możliwość automatyzacji realizacji procesów usługowych poprzez integrację z systemami informatycznymi klientów za pośrednictwem udostępnionego interfejsu API;
 • ograniczenie błędów w składanych przez klienta wnioskach poprzez elektroniczną weryfikację i walidację wprowadzanych danych;
 • elektroniczne uwierzytelnianie klienta i podpisywanie dokumentów za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;

 

Infografika: połączony telefon z komputerem, tytuł: informacja, niżej tekst informacyjny.

 

 • możliwość śledzenia aktualnego statusu realizacji sprawy lub zleconej płatności;
 • możliwość wglądu do swoich aktualnych i archiwalnych spraw w dowolnym miejscu i czasie;

Infografika: kartka z narysowaną grafiką, tytuł: uproszczenie, niżej tekst informacyjny.

 • możliwość otrzymywania powiadomień (za pomocą e-mail lub sms) o zbliżającym się terminie wygaśnięcia poświadczenia/certyfikatu lub o zbliżającym się terminie płatności;
 • unifikacja i konsolidacja dokumentacji, procedur, baz danych, rejestrów oraz sprawozdawczości Administracji Miar.
do góry