Nawigacja

Archiwum

ŚWITEŹ (archiwum)

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Archiwum informacji o projekcie "ŚWITEŹ" – Systemie Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar

Logotypy związane z projektem ŚWITEŹ, od lewej: Fundusze Europejskie / Polska Cyfrowa, flaga - Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - flaga Unii.

W dniu 11 maja 2018 r. Wiceprezes Głównego Urzędu Miar Pan Maciej Dobieszewski podpisał, z upoważnienia Prezesa GUM, porozumienie o dofinansowanie ze środków europejskich realizacji projektu pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar”.

Plakat  promocyjny projektu Świteź - dłonie pszą na klawiaturze laptopa, w górnym rogu kubek z napisem ŚWITEŹ, po środku napis ŚWITEŹ - rozwinięty akronim, na dole pasek logotypów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez administrację miar, dzięki wdrożeniu i uruchomieniu nowoczesnej platformy elektronicznych usług publicznych kierowanych do naszych klientów.

Elektroniczny charakter usług pozwoli na ograniczenie osobistego kontaktu z urzędem, co z kolei w znacznej mierze przyczyni się do oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na osiągnięcie długofalowych korzyści zarówno po stronie klientów, jak i po stronie administracji miar.

Jest to pierwszy projekt Głównego Urzędu Miar, którego realizacja jest w głównej mierze (84,63%) finansowana z funduszu środków europejskich (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

Całkowita wartość projektu wynosi 12 729 334,66 PLN (brutto).

Zgodnie z warunkami porozumienia projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 31 marca 2022 r.

 

Wcześniejsze wydarzenia, związane z przygotowywaniem projektu ŚWITEŹ, znajdują się na stronie BIP GUM.

 

Tabliczka informacyjna o projekcie ŚWITEŹ: u góry 4 logotypy: Funduszy Europejskich, projektu ŚWITEŹ, flaga Polski i Unii Europejskiej. Na tabliczce napis: "ŚWiTEŹ" oraz wymienione główne cele projektu i beneficjent: GUM.

Plakat promocyjny projektu ŚWITEŹ: na górze napis: GUM realizuje projekt: System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar. Dofinansowany z Funduszy Europejskich. Wymieniono cel projektu i kwotę dofinansowania. Na dole pasek z logotypami: Funduszy Europejskich, projektu ŚWITEŹ, flaga Polski i Unii Europejskiej.

Publikacje

Projekt „ŚWITEŹ” – wdrożenie platformy elektronicznych usług publicznych w administracji miar

Michał Kolczyński, 2_23/2019

   
  • Plakat promocyjny projektu ŚWITEŹ Plakat  promocyjny projektu Świteź - dłonie piszą na klawiaturze laptopa, w górnym rogu kubek z napisem ŚWITEŹ, po środku napis ŚWITEŹ - rozwinięty akronim, na dole pasek logotypów.
    Plakat promocyjny projektu ŚWITEŹ
do góry