Nawigacja

Wezwania EMRP

Wezwania EMRP

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wezwania w ramach programu EMRP

ENERGIA

Komitet EMRP opublikował listę wybranych do realizacji w ramach wezwania „Energia” wspólnych projektów badawczych (JRPs):

Characterisation of Energy Gases

 • Metrology for Energy Harvesting
 • Smart Electrical Grids
 • Metrology for Solid State Lighting
 • Metrology for improved Power Plants
 • Metrology for High-Voltage Direct Current
 • Metrology for New Generation of Nuclear Power Plants
 • Metrology for Biofuels

ŚRODOWISKO

Metrology for chemical pollutants in air

 • Emerging requirements for measuring pollutants from automotive exhaust emissions
 • Traceability for Surface Spectral Solar Ultraviolet Radiation
 • Traceable Radiometry for Remote Measurement of Climate Parameters
 • Metrology for oceanic salinity and acidification
 • Spectral reference data for atmospheric monitoring
 • Metrology for Pressure, Temperature, Humidity and Airspeed in the Atmosphere
 • Traceable measurements for monitoring critical pollutants under the “European Water Framework Directive (WFD-2000/60/EC)"
 • Metrology for radioactive waste management

PRZEMYSŁ

 • High Temperature Metrology for Industrial Applications (>1000 °C)
 • Electromagnetic characterization of materials for industrial applications up to microwave frequencies
 • High Pressure Metrology for Industrial Applications
 • Ionizing Radiation Metrology for Metallurgical Industry
 • Dynamic mechanical properties and long-term deformation behaviour of viscous materials
 • Metrology for Industrial Quantum Communication Technologies
 • Metrology for the manufacturing of thin films
 • Metrology for advanced industrial magnetics
 • Traceable Dynamic Measurement of Mechanical Quantities
 • Optical and tactile metrology for absolute form characterization
 • Metrology to Assess the Durability and Function of Engineered Surfaces
 • Vacuum metrology for production environments
 • Thermal design and time-dependent dimensional drift behaviour of sensors, materials and structures
 • New generation of frequency standards for industry
 • Traceable quantitative surface chemical analysis for industrial applications
 • Metrology for Ultrafast Electronics and High-Speed Communications
 • Metrology of Small Structures for the Manufacturing of Electronic and Optical Devices

Kolejne konkursy ogłaszano wg następującego harmonogramu:

Rok

Temat wezwania

Status

2009

Energia

Projekty w trakcie

realizacji

2010

Środowisko
Przemysł

Projekty w trakcie
negocjacji

2011

Zdrowie II
SI szeroko rozumiany
Nowe technologie

 

2012

Przemysł II
SI szeroko rozumiany II
Otwarty konkurs doskonałości

 

2013

Energia II
Środowisko II

 

 

Szczegóły dotyczące tematów wezwań, odpowiedzialności, finansowania, formularzy aplikacyjnych etc., istotne dla kolejnych uruchamianych etapów wezwań, są dostępne na stronie internetowej http://www.emrponline.eu/.

Opracowała na podstawie materiałów EURAMET i EMRP: Dobrosława Sochocka

do góry