Nawigacja

Ważne daty dla programu EMPIR 2015

Ważne daty dla programu EMPIR 2015

Autor : Główny Urząd Miar

 

Ważne daty dla programu EMPIR w 2015 roku

14 stycznia

Ogłoszenie wyników wezwania IND 2014 (Przemysł)

2 lutego – 17 marca

Zgłaszanie pomysłów badawczych do wezwań 2015: HLT, SI, NRM, RPT (Zdrowie, Jednostki Miar, Wsparcie Normalizacji, Budowa Potencjału Badawczego)

11 lutego

Ogłoszenie wyników wezwania 2014 RPT (Budowa Potencjału Badawczego)

25 lutego

Ogłoszenie wyników wezwania 2014 SIP (Wsparcie dla Wdrożeń)

23 czerwca – 5 października

Zgłaszanie projektów badawczych do wezwań 2015: HLT, SI, NRM, RPT (Zdrowie, Jednostki Miar, Wsparcie Normalizacji, Budowa Potencjału Badawczego)

29 czerwca – 8 lipca

Spotkania uzgodnieniowe potencjalnych partnerów przyszłych konsorcjów projektowych – BEV Wiedeń, PTB Berlin, ČMI Praga, NPL Teddington (na razie brak szczegółów dotyczących dat i miejsc spotkań)

5 sierpnia – 29 września

Zgłaszanie projektów badawczych do wezwania 2015 SIP (Wsparcie dla Wdrożeń)

16 – 28 listopada

Konferencja przeglądowa (ocena punktowa) dla zgłoszonych projektów ze wszystkich wezwań 2015

30 listopada – 2 grudnia

Posiedzenie Komitetu EMPIR (wstępne zatwierdzenie listy projektów uzyskujących finansowanie w puli wezwań 2015)

 

do góry