Nawigacja

W mediach

Kampus GUM - krok w przyszłość do Przemysłu 4.0.

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Interdyscyplinarny charakter Kampusu GUM to wsparcie wszystkich gałęzi gospodarki, poprzez dostęp do ujednoliconego na poziomie światowym systemu miar.

Cztery logotypy uczestników projektu Kampus: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolia Polska (flaga biało-czerwona), Województwo Świętokrzyskie (herb), Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (flaga unijna).

Kampus będzie miejscem spotkań środowisk badawczych z przedstawicielami przemysłu i przedsiębiorstw oraz ze szkołami, uczelniami, instytucjami państwowymi oraz wojskiem. Zapewni najwyższą konkurencyjność polskiego sektora badań naukowych, pozytywnie wpłynie na powstrzymanie efekt tzn. drenażu mózgów i przysłuży się kumulowaniu kapitału ludzkiego na rynku, co jest nie do przecenienia dla rozwoju gospodarczego i naukowego kraju.

Efekty kooperacji nauki i biznesu w Kampusie będą wykorzystywane w innowacyjnych gałęziach produkcji w całej Polsce, wspierając rozwój nowych technologii i konkurencyjności.

Oferta Kampusu jest zgodna w tym zakresie z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej).

Współpracujące z Kampusem firmy udoskonalą swoje zdolności do adaptacji technologii optycznych, nanotechnologii, akustyki, czy technologii materiałowych, wpisujących się w zaawansowane technologie mechatroniczne i nowoczesne technologie materiałowe. To ogromny krok w przyszłość do Przemysłu 4.0.

Więcej

do góry