Nawigacja

Aktualności

Generalny Wykonawca przejął teren pod budowę Kampusu GUM

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

8 stycznia 2021 r., w piątek, miało miejsce protokolarne przekazanie terenu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar - Etap I Generalnemu Wykonawcy, zgodnie z zapisami Umowy z 31 grudnia 2020 r.

cztery logotypy opisujące źródło finansowania projektu Kampus. Od lewej - Fundusze Europejskie program regionalny, rzeczpospolita polska, województwo świętokrzyskie oraz flaga EU

Teren budowy został przekazany przez przedstawicieli Inwestora, tj. konsorcjum Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej Generalnemu Wykonawcy Firmie Budowlanej Anna – Bud sp. z o.o. Przedstawiciele Inwestora złożyli oficjalne zawiadomienie o rozpoczęciu prac do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kielc

Rozpoczęcie robót, związanych z przygotowaniem zaplecza oraz wygrodzeniem terenu budowy, planowane jest na przyszły tydzień. 

Projekt KAMPUS realizowany jest od stycznia 2019 r. (początkowo w ramach Porozumienia o dofinansowaniu nr RPSW.01.01.00-26-0001/18). Liderem przedsięwzięcia jest Główny Urząd Miar, realizujący projekt w konsorcjum z partnerem - Politechniką Świętokrzyską. Łączna wartość projektu wynosi 188 821 329,05 PLN, zaś wysokość dofinansowania z EFRR – 165 286 784,64 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

W wybudowanych laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około trzydziestu skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, zgodnie z najnowszymi trendami światowymi. W ten sposób zaspokajane będą potrzeby przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy. Stanowiska wpiszą się w inteligentne specjalizacje, w szczególności z zakresu: nanometrologii w odniesieniu do pomiarów wielkości geometrycznych (branża metalowo-odlewnicza), systemów nawigacji satelitarnej w nowoczesnym rolnictwie i sadownictwie (branża technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz nowych metod pomiarów w medycynie estetycznej (turystyka zdrowotna i prozdrowotna).

fot. Urząd Miasta Kielce

do góry