Nawigacja

Aktualności

15 ofert na budowę Kampus GUM

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

14 lipca 2020 roku otwarto oferty na Budowę zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach”

Łącznie złożonych zostało 15 ofert.

Zamawiający przeznaczył na pokrycie zamówienia kwotę: 72 622 683,79 zł brutto. Oferty według kolejności zgłoszenia:

 1. Konsorcjum – lider: Trakcja PRKil oraz MGBuilding Sp. z o.o. Sp. K. – kwota oferty: 113 416 588,64 zł brutto, przedłużenie gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL SA – kwota oferty: 139 800 000,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 3. BUDIMEX SA – 134 463 600,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 4. Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA – kwota oferty: 122 877 000,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 5. MAR-BUD sp. z o.o. Budownictwo Sp. K. – kwota oferty: 115 473 212,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 6. WARBUD SA – kwota oferty: 169 690 800,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 7. Konsorcjum – lider Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. - kwota oferty: 137 833 235,84 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 8. Konsorcjum – lider Wodpol sp. z o.o. – kwota oferty: 132 620 660,00 zł bruttowydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 9. STRABAG Sp. z o.o. – kwota oferty: 136 222 953,86 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 10. Hochtief Polska SA - kwota oferty: 130 373 531,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 11. MIRBUD SA – kwota oferty: 157 000 000,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 12. Mostostal Warszawa SA – kwota oferty: 139 948 073,27 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 13. Erbud SA – kwota oferty: 117 516 168,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 14. Firma Budowlana Anna-Bud sp. z o.o. - kwota 104 824 807,52 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 15. Zakład Usług Budowlano-Handlowych NOWBUD A.Nowak, E.Bracki - kwota oferty: 144 844 000,50 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.

Najtańszą ofertę przedstawiła Firma Budowlana Anna-Bud sp. z o.o., jej oferta opiewa na kwotę 104 824 807,52 zł brutto. Najdroższą ofertę przedstawiła firma WARBUD SA z kwotą 169 690 800,00 zł brutto. Wszystkie firmy poza standardową gwarancją zaoferowały dodatkową gwarancję na okres 20 miesięcy.

Komisja Przetargowa rozpocznie teraz proces weryfikacji formalnej złożonych ofert. 

Jeśli kwota oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez zamawiającego, istnieje możliwość unieważnienia postępowania, lub zwiększenia budżetu. Decyzja zostanie podjęta po przeanalizowaniu ofert. 

Projekt unijny Kampus

do góry