Nawigacja

Zakłady

Zakład Elektryczności i Promieniowania

Autor : Zbigniew Ramotowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 

Paweł Zawadzki
Dyrektor Zakładu Elektryczności i Promieniowania

tel. 22 581 9282 
L5@gum.gov.pl 
pawel.zawadzki@gum.gov.pl,  electricity@gum.gov.pl

 

Łukasz Litwiniuk
z-ca Dyrektor Zakładu Elektryczności i Promieniowania

tel. 22 581 9295
L6@gum.gov.pl
radiation@gum.gov.pl

 

 

Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC

Edyta Dudek
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9462
edyta.dudek@gum.gov.pl

 

Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości

Patryk Bruszewski
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9242
patryk.bruszewski@gum.gov.pl

 

Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych

Grzegorz Sadkowski
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9151
grzegorz.sadkowski@gum.gov.pl

 

Laboratorium Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Łukasz Usydus
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9503
lukasz.usydus@gum.gov.pl

 

Laboratorium Wzorców Spektrofotometrycznych

Jolanta Gębicka
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9311
jolanta.gebicka@gum.gov.pl

 

Laboratorium Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

Grzegorz Szajna
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9446
grzegorz.szajna@gum.gov.pl

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Wzorców Barwy

 

Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Magdalena Szymko
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9233
magdalena.szymko@gum.gov.pl

radiology@gum.gov.pl

 

 

do góry